TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
Ježišovo zmŕtvychvstanie podľa Nového zákona

Ježišovo zmŕtvychvstanie podľa Nového zákona

Pod Ježišovým zmŕtvychvstaním kresťanská viera rozumie Božie stvoriteľské konanie pri ukrižovanom a pochovanom Ježišovi, ktorý bol vyvedený zo smrti k novému životu. Ježišovo zmŕtvychvstanie neznamená návrat mŕtveho do tohto sveta, ale definitívnu záchranu Ježiša zo smrti: Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje (Rim 6,9).

V Ježišovom zmŕtvychvstaní sa splnila dopredu pre Ježišovu osobu nádej na vzkriesenie mŕtvych na konci čias. Ježišovo zmŕtvychvstanie potvrdilo Ukrižovaného ako Božieho Syna (Sk 13,33; Rim 1,3n; porov. Gal 1,16), definitívne ho zjavilo ako Mesiáša (Sk 2,32–36) a Pána (Fil 2,9–11), v ktorom je otvorená možnosť spásy pre všetkých ľudí (Rim 4,25).

Historický Ježiš zdieľal nádej na vzkriesenie mŕtvych na konci čias, ako ho obhajovali v jeho dobe aj farizeji. Pri Poslednej večeri so svojimi učeníkmi pred svojou smrťou Ježiš vyjadril nádej, že bude vyslobodený zo smrti a vojde do zavŕšenia v nebeskom kráľovstve (Mk 14,25; Mt 26,29). 

Ježišovo zmŕtvychvstanie je dosvedčene v najstaršom spise Nového zákona – totiž v Prvom liste Solúnčanom, ktorý vznikol okolo roku 50: Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním (4,14, porov. 1,10).   

V Ježišom zmŕtvychvstaní Boh potvrdzuje svoju stvoriteľskú moc a vernosť zmluve, lebo je to Boh, resp. jeho Duch, „ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša“ – takto takmer rovnako znejúce vyznanie Ježišovho zmŕtvychvstania v Pavlových listoch (Rim 4,24; 8,11; 2 Kor 4,11; Gal 1,1; Ef 1,20; Kol 2,12).

Vzkriesený Kristus je „prvotina zosnulých“ (1 Kor 15,20), „prvorodený z mŕtvych“ (Kol 1,18), „prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29).

Spása, ktorá má základ v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, sa darúva v krste (Rim 6,4; porov. Ef 2,6) a vo viere (Gal 2,20; 2,36n). V Kristovi sa veriaci stane „novým stvorením“ (2 Kor 5,17; porov. Gal 6,15). Kto verí v Krista, bude žiť, pretože Kristus je „vzkriesenie“ (Jn 11,25n; porov. 6,39).

Od Ježišovho zmŕtvychvstania možno primerane hovoriť o Bohu už len so zreteľom na zmŕtvychvstalého Ukrižovaného a Ducha, ktorý ho vzkriesil. Existuje neoddeliteľná spojitosť medzi posolstvom o Ježišovom zmŕtvychvstaní a trojičným vyznaním. 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 02.06.2020

  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
  • Za pána Waldemara, za zdravie duše i tela. Justína
  • Za zdravie a Božie požehnanie pre mňa a za dary Ducha Svätého. Valeria
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.