TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
Ježišovo zmŕtvychvstanie podľa Nového zákona

Ježišovo zmŕtvychvstanie podľa Nového zákona

Pod Ježišovým zmŕtvychvstaním kresťanská viera rozumie Božie stvoriteľské konanie pri ukrižovanom a pochovanom Ježišovi, ktorý bol vyvedený zo smrti k novému životu. Ježišovo zmŕtvychvstanie neznamená návrat mŕtveho do tohto sveta, ale definitívnu záchranu Ježiša zo smrti: Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje (Rim 6,9).

V Ježišovom zmŕtvychvstaní sa splnila dopredu pre Ježišovu osobu nádej na vzkriesenie mŕtvych na konci čias. Ježišovo zmŕtvychvstanie potvrdilo Ukrižovaného ako Božieho Syna (Sk 13,33; Rim 1,3n; porov. Gal 1,16), definitívne ho zjavilo ako Mesiáša (Sk 2,32–36) a Pána (Fil 2,9–11), v ktorom je otvorená možnosť spásy pre všetkých ľudí (Rim 4,25).

Historický Ježiš zdieľal nádej na vzkriesenie mŕtvych na konci čias, ako ho obhajovali v jeho dobe aj farizeji. Pri Poslednej večeri so svojimi učeníkmi pred svojou smrťou Ježiš vyjadril nádej, že bude vyslobodený zo smrti a vojde do zavŕšenia v nebeskom kráľovstve (Mk 14,25; Mt 26,29). 

Ježišovo zmŕtvychvstanie je dosvedčene v najstaršom spise Nového zákona – totiž v Prvom liste Solúnčanom, ktorý vznikol okolo roku 50: Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním (4,14, porov. 1,10).   

V Ježišom zmŕtvychvstaní Boh potvrdzuje svoju stvoriteľskú moc a vernosť zmluve, lebo je to Boh, resp. jeho Duch, „ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša“ – takto takmer rovnako znejúce vyznanie Ježišovho zmŕtvychvstania v Pavlových listoch (Rim 4,24; 8,11; 2 Kor 4,11; Gal 1,1; Ef 1,20; Kol 2,12).

Vzkriesený Kristus je „prvotina zosnulých“ (1 Kor 15,20), „prvorodený z mŕtvych“ (Kol 1,18), „prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29).

Spása, ktorá má základ v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, sa darúva v krste (Rim 6,4; porov. Ef 2,6) a vo viere (Gal 2,20; 2,36n). V Kristovi sa veriaci stane „novým stvorením“ (2 Kor 5,17; porov. Gal 6,15). Kto verí v Krista, bude žiť, pretože Kristus je „vzkriesenie“ (Jn 11,25n; porov. 6,39).

Od Ježišovho zmŕtvychvstania možno primerane hovoriť o Bohu už len so zreteľom na zmŕtvychvstalého Ukrižovaného a Ducha, ktorý ho vzkriesil. Existuje neoddeliteľná spojitosť medzi posolstvom o Ježišovom zmŕtvychvstaní a trojičným vyznaním. 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 29.11.2020

 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na november: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.
 • Úmysel KBS na november: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému Písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha
 • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
 • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.