TopTip

Jednota Starého a Nového zákona

Jednota Starého a Nového zákona

Od najranejších čias Cirkev starostlivo uchovávala Božou múdrosťou naplnené bohatstvo Starého zákona, považujúc ho za svoje dedičstvo. „Jednota Starého a Nového zákona vyplýva z jednoty Božieho plánu a Božieho zjavenia. Starý zákon pripravuje Nový a ten je naplnením Starého; obidva sa navzájom objasňujú a sú pravým Božím slovom“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 140). Boh si najskôr vyvolil Izrael, aby prijal a niesol pravdu Zjavenia, potom, v Novom zákone, túto pravdu prijala Cirkev, ktorá sa nazýva Nový Izrael.

Boh, inšpirátor a autor kníh obidvoch zákonov, múdro zariadil, aby Nový zákon bol skrytý v Starom a Starý bol zjavený v Novom (porov. Augustín, Sedem kníh otázok týkajúcich sa Heptateuchu 2, 73: PL 34, 623). Lebo hoci Kristus ustanovil novú zmluvu vo svojej krvi (porov. Lk 22, 20; 1Kor 11, 25), predsa boli knihy Starého zákona úplne prevzaté do ohlasovania evanjelia; starozákonné knihy dosiahnu a odhalia svoj plný význam v Novom zákone (porov. Mt 5, 17; Lk 24, 27; Rim 16, 25-26; 2Kor 3, 14-16). A naopak, starozákonné knihy osvecujú a vysvetľujú Nový zákon.

Vo svetle apoštolskej Tradície Cirkev používa typológiu, aby objasnila jednotu Božieho plánu (po grécky oikonomia) v obidvoch zákonoch. Typológia je taký spôsob čítania Svätého písma, ktorý nám umožňuje rozlišovať v dielach, ktoré Boh vykonal v dobe Starého zákona, predobrazy toho, čo Boh uskutočnil v plnosti času v osobe svojho vteleného Syna.  V osobách a udalostiach Starého zákona cirkevní otcovia videli predobrazy a ikony udalostí zo života Krista a jeho cirkvi. Preto kresťania, ktorí čítajú Starý zákon vo svetle paschálneho tajomstva, odkrývajú jeho hlbší význam.

Čítanie a výklad Svätého písma

Svätý Hieronym učí, že „neznalosť Písma je neznalosťou Krista“ (Komentár ku knihe proroka Izaiáša, Úvod: PL 24, 17).  Preto človek, aby spoznal Krista, musí čítať Sväté písmo, ktoré podľa slov svätého Pavla „je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2Tim 3, 16-17). Človek musí čítať Sväté písmo denne: „Každodenné čítanie Svätého písma, hoci aj na krátku chvíľu, by sa malo stať zvykom každej kresťanskej rodiny. Toto čítanie by sa malo stať každodenným pokrmom ľudí“ (Metropolita Andrej Šeptický, O úcte svätého Kríža).

Božie slovo sa prijíma vierou a viera prichádza z toho, čo sa počúva (porov. Rim 10, 17). Aby sme porozumeli Svätému písmu, je potrebné spojiť čítanie Božieho slova s počúvaním tohto slova v homíliách a katechézach. Ako sa rozpráva v Skutkoch apoštolov, správca etiópskej kráľovnej čítal Izaiášove proroctvá o Kristovi, ale nerozumel im, pokým mu apoštol Filip nevysvetlil ich význam. Vďaka tomuto vysvetleniu správca uveril v Krista a bol pokrstený (porov. Sk 8, 26-39).

Zdroj: Christ - our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 24.01.2022

  • O dar viery pre synčeka, milosť obrátenia pre manželku, pokoj v rodine, potrebné milosti pre Bohu známu sestru a osobný úmysel. (Ján)
  • O návrat mojich dospelých detí k viere. (mama)
  • O zdravie a vyriešenie aktuálnych zdravotných i osobných problémov. (Gabriela)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.