TopTip

Jednota Starého a Nového zákona

Jednota Starého a Nového zákona

Od najranejších čias Cirkev starostlivo uchovávala Božou múdrosťou naplnené bohatstvo Starého zákona, považujúc ho za svoje dedičstvo. „Jednota Starého a Nového zákona vyplýva z jednoty Božieho plánu a Božieho zjavenia. Starý zákon pripravuje Nový a ten je naplnením Starého; obidva sa navzájom objasňujú a sú pravým Božím slovom“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 140). Boh si najskôr vyvolil Izrael, aby prijal a niesol pravdu Zjavenia, potom, v Novom zákone, túto pravdu prijala Cirkev, ktorá sa nazýva Nový Izrael.

Boh, inšpirátor a autor kníh obidvoch zákonov, múdro zariadil, aby Nový zákon bol skrytý v Starom a Starý bol zjavený v Novom (porov. Augustín, Sedem kníh otázok týkajúcich sa Heptateuchu 2, 73: PL 34, 623). Lebo hoci Kristus ustanovil novú zmluvu vo svojej krvi (porov. Lk 22, 20; 1Kor 11, 25), predsa boli knihy Starého zákona úplne prevzaté do ohlasovania evanjelia; starozákonné knihy dosiahnu a odhalia svoj plný význam v Novom zákone (porov. Mt 5, 17; Lk 24, 27; Rim 16, 25-26; 2Kor 3, 14-16). A naopak, starozákonné knihy osvecujú a vysvetľujú Nový zákon.

Vo svetle apoštolskej Tradície Cirkev používa typológiu, aby objasnila jednotu Božieho plánu (po grécky oikonomia) v obidvoch zákonoch. Typológia je taký spôsob čítania Svätého písma, ktorý nám umožňuje rozlišovať v dielach, ktoré Boh vykonal v dobe Starého zákona, predobrazy toho, čo Boh uskutočnil v plnosti času v osobe svojho vteleného Syna.  V osobách a udalostiach Starého zákona cirkevní otcovia videli predobrazy a ikony udalostí zo života Krista a jeho cirkvi. Preto kresťania, ktorí čítajú Starý zákon vo svetle paschálneho tajomstva, odkrývajú jeho hlbší význam.

Čítanie a výklad Svätého písma

Svätý Hieronym učí, že „neznalosť Písma je neznalosťou Krista“ (Komentár ku knihe proroka Izaiáša, Úvod: PL 24, 17).  Preto človek, aby spoznal Krista, musí čítať Sväté písmo, ktoré podľa slov svätého Pavla „je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2Tim 3, 16-17). Človek musí čítať Sväté písmo denne: „Každodenné čítanie Svätého písma, hoci aj na krátku chvíľu, by sa malo stať zvykom každej kresťanskej rodiny. Toto čítanie by sa malo stať každodenným pokrmom ľudí“ (Metropolita Andrej Šeptický, O úcte svätého Kríža).

Božie slovo sa prijíma vierou a viera prichádza z toho, čo sa počúva (porov. Rim 10, 17). Aby sme porozumeli Svätému písmu, je potrebné spojiť čítanie Božieho slova s počúvaním tohto slova v homíliách a katechézach. Ako sa rozpráva v Skutkoch apoštolov, správca etiópskej kráľovnej čítal Izaiášove proroctvá o Kristovi, ale nerozumel im, pokým mu apoštol Filip nevysvetlil ich význam. Vďaka tomuto vysvetleniu správca uveril v Krista a bol pokrstený (porov. Sk 8, 26-39).

Zdroj: Christ - our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 09.08.2022

  • O Božie požehnanie pre Oľgu, ktorá má dnes 64 rokov. (Katarína)
  • O uzdravenie mamy Janky z ťažkej choroby. (Gabriela)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.