TopTip

Ikona Neviditeľného

Ikona Neviditeľného

Ako kresťania veríme, že plnosť zjavenia Boha je v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého vyznávame ako „zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené“. A preto samotný Ježiš je jediným adekvátnym obrazom Boha.

Kto videl jeho, videl Otca (pozri Jn 14, 9), pretože „On je obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15). 

Tradícia stotožnila Krista s tým, ktorý zjavil svoje meno Mojžišovi. Tajuplné meno „Ja-Som“, YHWH v hebrejčine, bolo preložené ako O ΩN (Ho On) v gréckej Biblii Septuaginta. Štvrté evanjelium používa ten istý pojem pre Krista: „Boha nikto nikdy nevidel: jednorodený Syn, ktorý je [O ΩN] Boh a je v lone Otca, je tým, ktorý ho zjavil“ (Jn 1, 18). A preto píšeme toto Meno do svätožiary, ktorá obklopuje Kristovu hlavu na ikonách a verejne ho ohlasujeme v našich bohoslužbách, „Požehnaný Ten-ktorý-je (O ΩN), Kristus náš Boh...“

Toto zjavenie v Kristovi nerobí Boha priehľadným pre nás. Ako kresťania akceptujeme Pána Ježiša Krista ako plnosť zjavenie Boha. Ešte vo sviatok Premenenia (6. august) Cirkev spieva, že na vrchu Tábor Ježiš zjavil svojim učeníkom „svoju slávu, nakoľko toho boli schpní“ (tropár). Presnejšie povedané, jeho učeníci „videli jeho slávu, ako im ľudská prirodzenosť umožnila“ (kondák). Sebazjavenia Boha nám je ohraničené, nie jeho láskou, ale našou neschopnosťou pochopiť ho.

Nikdy nebudeme môcť spoznať Boha úplne, ale môžeme ho poznať čoraz adekvátnejšie. Ako on nás priťahuje k sebe, my strácame svoje infantilné a skreslené predstavy o ňom. Rastieme v spoznávaní ho ako milujúceho a súcitného, ktorý darúva seba nám skrze Ježiša Krista, zjaveného v „tajomstve tajomstiev“, Božskej liturgii. Tu Cirkev vstupuje do spásneho života, do smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Zahliadneme šírku a hĺbku skutočnosti lásky Boha k nám a jeho mystického zjednotenia s nami. Hoci nenahrádza širší vzťah medzi Bohom a ľudstvom, liturgia sa stáva premieňajúcou realitou tohto vzťahu. Boha možno hľadať intelektom, ale on nás už našiel a zjednotil seba samého s nami takými spôsobmi, ktoré prekračujú ľudskú chápavosť. Môžeme počuť pokojný a jemný hlas Boha, ktorý nám hovorí vnútorne skrze epochy svojim láskavým hlasom bez času, a ďaleko od toho, aby sme boli „hodní mať účasť s čistým svedomím na jeho nebeských tajomstvách“, takto ho spoznávame spôsobom, ktorý prekračuje ohraničenosť našej mysle. 

Môžeme ukončiť túto úvahu o význame tajomstva modlitbou, ktorá uzatvára božskú liturgiu svätého Bazila a vyjadruje našu túžbu vstúpiť čoraz hlbšie do tajomstva Boha:

"Kriste, Bože náš, tajomstvo tvojej prozreteľnosti sa naplnilo a uskutočnilo podľa našich síl. Veď sme konali pamiatku tvojej smrti, hľadeli sme na udalosť tvojho vzkriesenia, naplnili sme sa tvojím nekonečným životom, radovali sme sa z tvojho nebeského pokrmu, ktorý nám dopraj i v budúcom veku skrze dobrotu tvojho večného Otca, tvojho svätého, láskyplného a životodarného Ducha..." (Modlitba pri požívaní svätých darov)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 10.08.2022

  • O oslobodenie syna a nevesty zo závislosti. (mama)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.