TopTip

Čo (ne)vieme o Cirkvi
Dosvedčené Ježišovo zmŕtvychvstanie

Dosvedčené Ježišovo zmŕtvychvstanie

Evanjeliá prinášajú rozprávania o zjaveniach zmŕtvychvstalého Ježiša (Mt 26,9 n; 28,16–20; Mk 16,9–20; Lk 24,13–35; 24,36–53; Jn 20,11–18; 20,19–23; 20,24–29; 21,1–14; 21,15–23).

Vzkriesený Ježiš sa zjavoval apoštolom, učeníkom a učeníčkam. K zjaveniam zmŕtvychvstalého Ježiša svätý apoštol Pavol ráta aj svoj zážitok pri Damasku (1 Kor 15,8).

Rozprávaniam o zjaveniach zmŕtvychvstalého Ježiša ženám, zvlášť Márii Magdaléne, sa dnes priznáva väčšia historická váha než v minulosti.

Rozprávania o nájdení prázdneho hrobu (Mt 28,1–8; Mk 16,1–8; Lk 24,1–12; Joh 20,1–10) nemožno považovať za legendy. Nedá sa spochybniť ich historické jadro.

A tak prázdny hrob v spojení so zjaveniami Zmŕtvychvstalého mohol byť považovaný za svedectvo o Ježišovom telesnom vzkriesení.

V grécky hovoriacich cirkevných obciach nachádzame predstavu, že Ježišovo zmŕtvychvstanie zahrnuje uchránenie jeho mŕtveho tela od rozkladu. V Petrovej reči zástupom čítame:

Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie (Sk 2,22-31).

Je nepravdepodobné, že by Ježišov hrob bol neznámy alebo že učeníci si ho splietli. Evanjeliá jednomyseľne informujú, že Jozef z Arimatey (a Nikodém, takto evanjelista Ján) pochovali Ježišovo telo do hrobu pre jedného mŕtveho a jeho miesto bolo známe kruhu Ježišových učeníkov (Mt 27,1–8; Mk 15,42–47; Lk 23,50–56; Jn 19,38–42).

Ježišovo zmŕtvychvstanie a s ním spojené zoslanie Ducha (Jn 20,22n; porov. 1Kor 12–14; Sk 2) viedlo k založeniu Cirkvi ako Božieho ľudu Novej zmluvy, ktorý slávi krst (Mt 28,19; porov. 1 Kor 12,13) a Pánovu hostinu (1 Kor 11,20.23–29; 10,16 n) a je mu zverené odpúšťanie hriechov (Jn 20,23), slovo a služba zmierenia (2 Kor 5,18nn).

Na základe Duchom pôsobeného spojenia so Zmŕtvychvstalým sa Cirkev nazýva Kristovým „telom“ (1 Kor 12,12n.27; Rim 12,5).

V spojení s nanebovstúpením Ježišovo zmŕtvychvstanie zjavuje jednotu Syna s božským Otcom v nebi a je základom eschatologickej vlády Syna.

Táto vláda zahŕňa Kristov druhý príchod a s ním spojenú Kristovu funkciu sudcu živých i mŕtvych na konci čias.

Vďaka zmŕtvychvstaniu má Kristus jedinečným spôsobom podiel na Božej moci. To sa vyjadruje nielen vo vzývaní ako Pána (Kyrios), ale takisto v uctievaní zmŕtvychvstalého Pána (Fil 2,10; porov. Lk 24,52; Mt 28,9.17; Jn 20,28).

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 29.11.2020

 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na november: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.
 • Úmysel KBS na november: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému Písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha
 • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
 • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.