TopTip

Božia podstata a ľudská ohraničenosť

Božia podstata a ľudská ohraničenosť

Tradícia pokračuje v zdôrazňovaní nemožnosti pre akéhokoľvek tvora spoznať Boha v intimite jeho skutočného bytia. Svätý Gregor Nysský verí, že akékoľvek poznanie Boha je mimo ľudských schopností:

Ak hovoríme o Bohu a položíme si otázku o jeho podstate, prichádza chvíľa, aby sme mlčali... ak tvor nepozná samého seba, ako bude môcť vysvetliť veci, ktoré sú mimo neho? O týchto veciach je dobré mlčať, tu je mlčanie určite to najlepšie [Gregory Nyssy, Komentár ku Kazateľovi 7].

Iní otcovia používali negatívny jazyk na opísanie neopísateľného. Svätý Ján Zlatoústy prehlásil:

Vzývajme ho ako Boha nevyjadriteľného, ​​nepochopiteľného, ​​neviditeľného a nepoznateľného; vyznávajme, že prevyšuje každú ľudskú vyjadrovaciu schopnosť, že sa vymyká každej smrteľnej chápavosti, že anjeli do neho nemôžu preniknúť, ani serafíni ho nemôžu vidieť úplne jasne, a ani cherubíni ho nemôžu úplne pochopiť, pretože je neviditeľný pre mocnosti a kniežatstvá, pre sily a pre všetky tvory bez výnimky; iba Syn a Svätý Duch ho poznajú [Ján Zlatoústy, Božia nepoznateľnosť, 3].

Svätý Maxim Vyznávač hovoril o tejto Božej transcendencii veľmi prísne:

Boh je jediný bez počiatku, je nepochopiteľný, úplne vlastní totálnu potencialitu bytia, úplne vylučuje akúkoľvek predstavu kedy a ako, je neprístupný pre všetkých, nemožno ho spoznať prostredníctvom prirodzeného obrazu žiadneho tvora [Maxim Vyznávač, Dvesto kapitol o teológii a ekonómii inkarnácie Božie Syna. Talasiovi. I. Centúria, in Filocalia, 2: 113].

V anafore božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho sa modlíme stále s rovnakým úmyslom: „Ty si Boh nevyjadriteľný, nepredstaviteľný, neviditeľný, nepochopiteľný, vždy existujúci a vždy ten istý.“ Teológovia to vyjadrili slovami, že skutočné poznanie Boha je „apofatické“, že podstata Boha je mimo chápavosti každého tvora. Boha poznávame lepšie, keď sa k nemu približujeme prostredníctvom odmietania každej falošnej predstavy o ňom a neustále očisťujeme našu ideu o Bohu, aj keď to, čím on je sám v sebe, zostáva nespoznateľné.

Toto povedomie, že Boha nemôžeme úplne pochopiť, je skutočným prostriedkom, ktorý nás otvára nekonečnu. Zatiaľ čo berieme na vedomie našu nedokonalosť, vždy môžeme napredovať v cnosti a múdrosti. Možno skutočnosť našej ohraničenosti je sama osebe kľúčom k našej dokonalosti. Svätý Gregor Nysský poznamenal, že „pravdepodobne ľudská dokonalosť spočíva práve v neustálom raste v dobre“ [Život Mojžiša].

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 10.08.2022

  • O oslobodenie syna a nevesty zo závislosti. (mama)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.