TopTip

Biblia - náš dokument božského zjavenia

Biblia - náš dokument božského zjavenia

Zjavené tajomstvo

„Boh je Pán a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v  mene Pánovom.“ Tento refrén, tak často spievaný na utierni, ohlasuje zrušenie priepasti, ktorá oddeľuje Boha od svojho stvorenia. Toto zjavenie, ktoré sa začalo v pradejinách hebrejského ľudu, nachádza svoje naplnenie v Kristovi, ktorý je jednotou medzi nebom a zemou, medzi božským a ľudským. Prostredníctvom jeho inkarnácie Boh „znížil nebo“ a spojil seba s ľudstvom. Ako hlása vianočná liturgia Cirkvi, „anjeli a ľudia tancujú a radujú sa spolu“, pretože „bol strhnutý múr rozdelenia“. Každé rozdelenie bolo prekonané v osobe Krista, ktorý je pravý Boh a pravý človek. On vzal na seba všetko, čo je ľudské, s výnimkou hriechu, a zbožštil to vo svojej osobe. Po zmŕtvychvstaní preniesol našu ľudskú prirodzenosť do nebies, kde teraz sedí po pravici Otca.

Biblia - náš dokument božského zjavenia

Tajomstvo Božieho plánu v zjavení seba samého svojmu ľudu je konkrétne vyjadrené vo Svätom písme, ktoré dokumentuje početné míľniky v dejinách spásy. Ak naša kresťanská viera má byť hlboko zakorenená v evanjeliovom posolstve, a ak chceme pochopiť úplne, ako Kristus dovŕšil Boží plán tým, že obnovil Boží obraz v ľudstve, musíme sa vrátiť k Starému zákonu. Tu môžeme sledovať proces spásy od jej ohlasovania počas stáročí. V tých časoch sa proces spásy stával skutočnosťou skrze Bohom vyvolený ľud, až sa nakoniec naplno uskutočnil v Ježišovi Kristovi.

Sväté písmo alebo Biblia je sériou „kníh“, ktoré napísali rôzni autori a ktoré dokumentujú rôzne etapy v židovských dejinách. Tieto knihy sú inšpirované Bohom a ich obsah sa k nám dostal ľudskými kanálmi, najprv ústnou tradíciou ľudu, a potom ako texty napísané ľuďmi, ktorí sa snažili komunikovať božskú pravdu pomocou literárnych nástrojov, ktoré mali k dispozícii. Títo biblickí autori boli úplne v službách Boha, ktorý ich použil, aby zdokumentoval svoju činnosť. Boli ovplyvnení dobou, v ktorej žili, a okolnosťami, v ktorých sa nachádzali. Aby vytvoril tieto spisy, Svätý Duch pôsobil s ich ľudstvom, a nie namiesto neho. Čitateľ sa musí naučiť rozlišovať duchovné posolstvo, ktoré sa odovzdáva, bez toho, aby si ho zamieňal s ľudským prvkom diela, duchovné posolstvo bude rozpoznateľnejšie za pomoci modlitby a náležitého štúdia literárneho a historického pozadia autorov.

Pred začatím čítania Starého zákona chceme zdôrazniť rôzne literárne žánre alebo metódy, ktoré použili biblickí autori: historické rozprávanie, zákon, orákulum, poézia, didaktický príbeh, apokalyptická literatúra a ďalšie. Každá literárna forma má špeciálny význam a spisovateľ si ju zvolil, aby vyjadril určité aspekty božskej reality, ktorá mu bola zjavená. Ak chceme získať adekvátne porozumenie inšpirovaného posolstva z pasáží, ktoré čítame, je dôležité predovšetkým určiť, ktorú literárnu formu si dotyčný autor zvolil. Táto pozornosť na literárnu formu je rozhodujúca kvôli náležitému pochopeniu Svätého písma.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 10.08.2022

  • O oslobodenie syna a nevesty zo závislosti. (mama)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.