TopTip

Anjeli

Anjeli

Anjeli sú nebeské netelesné duchovné bytosti, ktoré „majú svoje bytie z vôle Otca, do bytia sú privedené dielom Syna a sú zdokonalené prítomnosťou Ducha“ (Bazil Veľký, O Svätom Duchu 16, 38: PG 32, 136).

Boh ako najvyššia Inteligencia vytvoril anjelské intelekty. Urobil ich účastníkmi na svojej nevýslovnej sláve a utvoril ich neporušiteľnú podstatu.

Anjeli sú majáky, ktoré odrážajú Božie Svetlo. Keďže dostali večný život od Pôvodu Života a pretože kontemplujú večnú Slávu a Múdrosť, sú ako zrkadlá naplnené svetlom (porov. Oktoich, 1. Hlas, Pondelkový utierňový kánon beztelesným mocnostiam, tropáre 7. a 8. piesne).

Existencia neviditeľnej anjelskej ríše svedčí o bohatstve a rozmanitosti sveta stvoreného Bohom.

Viditeľné aj neviditeľné patrí k jednému stvoreniu, na ktoré sa Boh díva ako na dobré.

Ľudia a anjeli, pretože sú osobami, majú možnosť budovať osobné a duchovné vzťahy s Bohom a navzájom: „Dnes tvory hore oslavujú s tvormi dole, a tvory dole komunikujú s tvormi hore“ (Trebník, Obrad Veľkého požehnania vody na sviatok Bohozjavenia, Druhá modlitba).

Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého spomína deväť anjelských rádom. Čítame:

„Veď teba chvália anjeli, archan­jeli, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily a mnohookí cherubíni. Vôkol teba stoja šestorokrídli serafíni.“ Anjelské rády sa nazývajú „zbory“ z dôvodu ich spoločenstva s Bohom a navzájom. Anjeli neustále prinášajú „chválu Bohu“, pretože prebývajú vo svetle Božej slávy.

Vo Svätom písme anjeli manifestujú Božiu prítomnosť vo svete a zvestujú ľuďom Božiu vôľu:

Sväté písmo označuje niektorých z nich menom: Michal (porov. Zj 12, 7; Jud 1, 9), Rafael (porov. Tob 12, 15), Gabriel (porov. Lk 1, 19.26). Anjeli pomáhajú ľuďom v ich duchovnom raste (porov. Hebr 1, 14).

Tradícia Cirkvi učí, že Boh poskytuje každému človeku strážneho anjela: „Anjelov si určil za ochrancov“ (Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého, Anafora).

Jednota viditeľného a neviditeľného stvorenia – ľudí a anjelov – sa stáva zjavnou na božskej liturgii, kde pozemské vyjadruje nebeské a ľudia slúžia spolu s anjelmi: „My Cherubínov tajomne predstavujeme a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame...“ a „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“ (Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, Cherubínska pieseň, Anafora).

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.