Misionár dnešnej doby

Misionár dnešnej doby

Vysielací čas: štvrtok 14:15 - 14:25

Moderujú: Novák, Ivo

V prvej časti rubriky ponúkame pre poslucháčov kurz misijnej práce, ktorý pripravuje o. František Kapusňák, profesor misiológie Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. V druhej časti rubriky prídu na rad zážitky rôznych misionárov zo svojho pôsobenia v najrôznejších častiach sveta. Cieľom tohto projektu je poskytnúť základné informácie o misijnej práci, na základe ktorých bude poslucháč vedieť posudzovať problémy núdznych. Chceme napomôcť zatraktívniť a zapáliť pre túto prácu poslucháčov odvysielaním aj rôznych zaujímavých príbehov súčasných misionárov, ktorí sa snažili priniesť zvesť o Kristovom evanjeliu osobám rôznych kultúr, náboženstiev, vierovyznaní, a ktorí sa aj stretli s mnohými prekvapeniami, problémami, či strádaniami. Raz štvrťročne bude tejto téme venovaná aj sobotná relácia Od ucha k duchu.

archív relácie

Táto relácia nemá archív