Boh v mojom živote

Boh v mojom živote

Vysielací čas: pondelok 08:30 - 08:45
Repríza: streda,piatok 08:30 – 08:45

Moderujú: Čelková, Andrea,Ďurčo, Martin,Novák, Ivo

Cesty k Bohu majú rôznu podobu. Jedni sú vedení k viere od útleho detstva, iní sa o Bohu dozvedajú až v dospelosti. Rubrika Boh v mojom živote prináša svedectvá ľudí o tom, ako v ich živote koná Nebeský Otec, čo pre nich znamená viera, a tiež o tom, aký je ich život s Bohom.

archív relácie

novšie
12345678910...58
staršie