Kláštory a rehoľný život v stredoveku

Kláštory a rehoľný život v stredoveku

Vysielací čas: sobota 09:30 - 10:00

Moderujú: Čelková, Andrea

Zrod kresťanského mníšstva, jednotlivé rehole a rády vzniknuté v stredoveku – rád benediktínov, írske mníšstvo, rád cistercitov, rád premonštrátov, pustovnícke rehole, rád kartuziánov, rád karmelitov, uhorský rád pavlínov, rytierske rády, rád dominikánov, rád františkánov, rád augustiniánov, krížovníkov Božieho rodu, rád antonitov, ženské pustovnícke hnutia a tiež byzantské mníšstvo.

archív relácie

novšie
123456789101112
staršie