Počúvanosť

Rádio LUMEN sa od komerčných rozhlasových staníc odlišuje tým, že jeho formát nie je nasadený výhradne podľa hudobných preferencií segmentu. Jeho prioritným cieľom nie je zisk, ale služba veriacim. Vo svojom vysielaní necháva miesto aj pre viaceré poslucháčsky menej atraktívne - menšinové žánre či už z oblasti slova alebo hudby. Manažment rádia využíva vo svojej vysielacej štruktúre fakt, že poslucháči Rádia LUMEN počúvajú túto stanicu takmer počas celého dňa a prelaďujú len zriedka. Rádio je ich životný spoločník.

Údaje o počúvanosti Rádia LUMEN získané prostredníctvom agentúry MEDIAN SK, ktorá uskutočňuje prieskumy na vzorke 8 880 respondentov ročne:

Počúvanosť Rádia Lumen:

počúvali včera:

minulý týždeň:

2017- 4. kvartál (18.9.-17.12.2017) 109.000 - 2,4 % ↓ 255.000 - 5,7% ↑

2017 - 3. kvartál (26.6.-17.9.2017)

131.000- 2,9 % ↑

231.000 - 5,2 % ↑

2017 - 2. a 3.kvartál (3.4.-17.9.2017)

112.000 - 2,5 % ↑

219.000 - 4,9 ↑

2017 - 2.kvartál (3.4.-25.6.2017)

93.000 - 2,1 %↓

206.000 - 4,6 %↓

2017 - 1. a 2.kvartál (9.1.-25.6.2017)

105.000 - 2,4 %↓

227.000 - 5,1 % ↓

2017 - 1.kvartál (9.1.-2.4.2017)

117.000 - 2,6% ↑

248.000 - 5,5%↓

2016-4.kvartál a 2017- 1.kvartál (19.9.2016-2.4.2017)

109.000 - 2,4% ↑

265.000 - 5,9%↓

2016 -4.kvartál (19.9.- 11.12.2016)

101.000 - 2,3% ↓

281.000-6,3% ↑

2016-3.a4.kvartál (27.6.- 11.12.2016)

107.000-2,4% ↓

261.000-5,8%  ↑

2016-3.kvartál (27.6.-18.9.16)

112.000 - 2,5 %  ↑

241.000 - 5,4% ↓

2016 - 2.a 3.kvartál (4.4.-18.9.16)

109.000 - 2,4%  ↑

242.000 - 5,4% ↓

2016 - 2.kvartál (3.4.-26.6.16)

107.000 - 2,4 %  ↑

243.000 - 5,4% ↑

2016 - 1.a 2.kvartál (11.1.-26.6.2016)

102.000 - 2,3%  ↑

233.000 - 5,2 % ↑

2016 - 1. kvartál (11.1.-3.4.)

97.000 - 2,2% ↓

223.000 - 5 % ↓

2016 - 4. kvartál 2015  a 1. kvartál 2016 (14.9.2015-3.4.2016)

111.000 - 2,5 %  ↓

248.000 - 5,5% ↓

2015 - 4.kvartál 2015 (14.9.-13.12)

124.000 - 2,8% ↑

273.000 - 6,1% ↑

2015 - 3. a 4. kvartál 2015 (22.6.-13.12.)

115.000 -2,6 % ↑

239.000 - 5,3 % ↑

2015 - 3.kvartál 2015 (22.6.-13.9.)

105.000-2,3% ↑

205.000 - 4,6% ↓

2015 - 2. a 3. kvartál 2015 (30.3.-13.9.)

102.000- 2,3% ↑

213.000 - 4,8% ↓

2015 -2. kvartál 2015 (30.3.-21.6.)

98.000 ↓

221.000  ↑