registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Vaše úmysly 17.08.2017

  • Modlí sa otec Pavol Jurčaga.
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na august: Prosme, aby súčasní umelci vďaka svojmu talentu mnohým pomáhali objavovať krásu stvorenia.
  • Úmysel KBS na august: Aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili veľký Boží dar stvorenia.
  • Za môjho syna, za telesné a duševné uzdravenie. Mama Anna
  • Za zdravie pre našu babku Justínu. Lukáš
  • Za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a vedenie pre Marcela na jeho životnej ceste. Zuzka
  • Za uzdravenie Jarmily, Božiu pomoc a svetlo pri podpise zmluvy a pri výrobe a osadení okien
  • Za nájdenie si vhodného zamestnania pre Mateja. Mária