FF rádio

Internetový stream pre mladých - FF rádio

Na FF rádiu možete počúvať Vašu oblúbenú hudbu z domácej i zahraničnej gospelovej scény, ktorá obohacuje telo, ale najmä dušu.

Samotný názov internetového rádia – FF rádio hovorí o viere a ohni (faith – viera, fire – oheň). Prvé písmeno znamená znak viery a jej hodnotu – viery v Krista a potrebu viery v ideály, ktorú cíti mladý človek. Oheň symbolizuje Ducha Svätého ako darcu milostí od Krista získaných umučením a zmŕtvychvstaním, ale aj dynamiku mladého človeka.

FF rádio

Vysielací čas: Nepretržite.

V rámci prúdu hudby môžete počúvať každú hodinu tvíty pápeža Františka.

Vysielanie FF rádia zverujeme pod ochranu sv. Michala Archanjela – patróna rozhlasu a Rádia Lumen, pod ochranu sv. Františka Saleského, patróna novinárov, i blahoslaveného Pavla VI.
Nech Pán dá svoje požehnanie.

Nájdete nás na FB profile

claim