registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Rádio lumen spája Lumenrodiny - 12. ročník

Rádio LUMEN pozýva do 12. ročníka projektu

Rádio LUMEN spája Lumenrodiny!

 

Stručná charakteristika:

Rádio LUMEN otvoril nový ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY. Máme pred sebou 12. ročník, ktorý sme vyhlásili v piatok pred prvou adventnou nedeľou v rubrike Rádiorelax. Rodiny sa môžu prihlasovať do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov december 2016 a január 2017. V dvanástom ročníku rozoberáme témy: Vzťahy OTEC - SYN, MATKA - DCÉRA, ktorými sa budú zaoberať uznávaní odborníci. Témy odznejú v krátkych 5 minútových blokoch v piatkovej rubrike Byť šťastnou rodinou dnes po 14:00 hod. Prihlásené rodiny budeme predstavovať v rubrike "Byť šťastnou rodinou dnes" od februára do júna. Prihláseným rodinám budú pridelené v priebehu februára až mája tri zaujímavé úlohy, ktoré budú vypracovávať postupne. 1.úlohu sme zverejnili v piatok 3.februára, 2017 v relácii Rádiorelax po 13.30h. Vypracovanú úlohu bolo potrebné odoslať do 26.februára, 2017 emailom alebo poštou. Vyhodnotenie 1.úlohy odznelo v relácii Rádiorelax v piatok 10. a 17. marca. 2.úlohu sme vyhlásili v piatok 3. marca, 2017 v relácii Rádiorelax po 13.30h, jej vypracovanie je potrebné zaslať do 24.marca, 2017. Hodnotenie 2. úlohy bolo odvysielané 7. apríla a 21.apríla v relácii rádiorelax po 13.30h. 3.úlohu sme vyhlásili 28.apríla v relácii Rádiorelax po 13:30, vypracovanie je potrebné posielať do 31.mája, 2017. V prípade záujmu sa môžu poslucháči Rádia LUMEN hlásiť, aby pretkali projekt svojou modlibou prostredníctvom Živých ruží. Vyvrcholením projektu bude osobné stretnutie prihlásených rodín a animátorov projektu počas víkendu, ktoré sa bude konať v termíne od 23. - 25. júna 2017 na Škutovkách. Pre veľký záujem organizujeme identické stretnutie aj 10. - 12. novembra v Tatranskej Lomnici.

Ciele:

Projekt chce byť príležitosťou vyzdvihnúť základnú bunku spoločnosti – rodinu. Chce prezentovať svedectvá životov rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným kresťanským i ľudským životom. Cieľom projektu je zároveň v rámci masovokomunikačných prostriedkov pomôcť šíreniu myšlienky zdravého rodinného života a zároveň odsúdiť akékoľvek iné zdeformované formy „rodinného“ spolužitia, ktoré sú pomocou mnohých masmédií propagované a považované za morálne.

Špecifikom 12. ročníka Projektu bude zameranie sa na vzťahy medzi otcom a synom, matkou a dcérou.

 

Priebeh 12. ročníka:

Začiatok:

–  25. november 2016 (piatok pred 1. adventnou nedeľou) – Rubrika „Rádiorelax“spustenie projektu – odvysielanie rozhlasovej pozvánky od rodín projektu, prečo sa zapojiť do projektu

Priebeh:

december 2016 – január 2017 – prihlasovanie rodín do aktuálneho ročníka  projektu

–  január – apríl 2017 –  príprava, odvysielanie a hodnotenie úloh pre rodiny.

–  január – jún 2017 –  odvysielanie jednotlivých okruhov na tému Vzťah medzi otcom a synom, matkou a dcérou v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes v piatky po 14tej hodine až do stretnutia Lumenrodín v Škutovkách, prvý príspevok bol odvysielaný 20.januára, 2017.

–  február – jún 2017 –  predstavovanie prihlásených rodín v relácii „Byť šťastnou rodinou dnes“

apríl 2017 –  oslovenie prednášateľov na celoslovenské stretnutie rodín, jeho organizačná príprava, príprava programu pre dospelých i deti, ....

23. – 25. jún 2017 – trojdňové víkendové celoslovenské stretnutie rodín za účasti MUDr. Anny Záborskej (ak jej to jej pracovné povinnosti dovolia), ktorá prevzala záštitu aj nad 12. ročníkom projektu, za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia,   adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii za účasti mladých dobrovoľníkov z prihlásených Lumenrodín.

Záver:

10. - 12. november 2017 – víkendové  stretnutie rodín  za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia, adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii detí za účasti mladých dobrovoľníkov z prihlásených Lumenrodín.

 

Animátori:

ThLic. Marek Iskra, kňaz pre pastoráciu rodín

 

Ing. Jana Brázdilová, pedagóg

 

Rafael Ambros,  diakon

 

Rozália Ambrosová


o. Juraj Spuchľák

 

o.  Pavol Jurčaga

Foto: M. Kuková, D. Kupec


Spôsob prihlasovania:

- vyplnením dotazníka nižšie:

-  1. prvá prihlásená rodina získala víkendový pobyt na chate v obci Zuberec. Výherca bol s výhrou oboznámený v piatok 24.02.2017 v relácii Byť šťastnou rodinou dnes. Blahoželáme a prajeme pekný pobyt.

Dotazník 12. ročníka projektu Rádio LUMEN spája lumenrodiny  (na stiahnutie):

 

Dotazníky zasielajte najneskôr do 15.02.2017:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- poštou na adresu: Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, 974 01  Banská Bystrica, heslo: LUMENRODINY.


Plagát

1. úloha

2.úloha

3.úloha


Živé ruže - 12. ročník projektu môžete podporiť aj modlitbou.

Nahlasujte sa nám prosím:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- v pracovných dňoch na čísle 048/471 08 31.

Vaše úmysly 24.05.2017

  • Modlí sa riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák.
  • Úmysel KBS na máj: Aby každá kresťanská rodina bola verná sviatosti manželstva a pestovala hodnoty lásky a spoločenstva.
  • Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá, detí, manžela a mňa, za zomrelých rodičov, starých rodičov, priateľov a známych, za Jána, aby mu Pán pomohol prekonať osamelosť a smútok. Anna
  • Za dar živej viery v našej rodine, za pomoc Ducha Svätého pri záverečných skúškach a Božiu milosť úspešného ukončenia vysokej školy pre dcéru Viktóriu. Prosiaca mama Monika
  • Za rodinu Valérie a Vladimira, za dcéry Beátku a Julku, aby si našli prácu a dobrých partnerov, za moju mamu, za sestry Máriu a Danu s rodinami. Valéria
  • ZA BOŽIU POMOC A POMOC MATKY BOŽEJ PRI ŠTÚDIU A UBYTOVANÍ. MATÚŠ
  • Za Božie požehnanie pre rodinu. Elena
  • Za mamku, jej zdravie, sebestačnosť, pohyblivosť, za jej deti, ich rodiny, za vyriešenie dedičskej otázky. Viera
  • Za požehnanie bábätka do nášho manželstva. Magdaléna
  • Za môjho manžela, za je obrátenie a oslobodenie od všetkých zlých vecí, ktoré ho zväzujú. Zuzana