registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Rádio lumen spája Lumenrodiny - 12. ročník

Rádio LUMEN pozýva do 12. ročníka projektu

Rádio LUMEN spája lumenrodiny!

 

Stručná charakteristika:

Rádio LUMEN otvoril nový ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY. Máme pred sebou 12. ročník, ktorý sme vyhlásili v piatok pred prvou adventnou nedeľou v rubrike Rádiorelax. Rodiny sa môžu prihlasovať do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov december 2016 a január 2017. V dvanástom ročníku rozoberáme témy: Vzťahy OTEC - SYN, MATKA - DCÉRA, ktorými sa budú zaoberať uznávaní odborníci. Témy odznejú v krátkych 5 minútových blokoch v piatkovej rubrike Byť šťastnou rodinou dnes po 14:00 hod. Prihlásené rodiny budeme predstavovať v rubrike "Byť šťastnou rodinou dnes" od februára do júna. Prihláseným rodinám budú pridelené v priebehu februára až mája tri zaujímavé úlohy, ktoré budú vypracovávať postupne. 1.úlohu sme zverejnili v piatok 3.februára, 2017 v relácii Byť šťastnou rodinou dnes po 14.30h. Vypracovanú úlohu je potrebné odoslať do 26.februára 2017 emailom alebo poštou. V prípade záujmu sa môžu poslucháči Rádia LUMEN hlásiť, aby pretkali projekt svojou modlibou prostredníctvom Živých ruží. Vyvrcholením projektu bude osobné stretnutie prihlásených rodín a animátorov projektu počas víkendu, ktoré sa bude konať v termíne od 23. - 25. júna 2017 na Škutovkách. Vzhľadom na pozitívne ohlasy zo stretnutia plánujeme zorganizovať i dvojdňové stretnutie na východnom Slovensku, ktoré bude prebiehať ako pominulé roky začiatkom októbra 2017.

 

Ciele:

Projekt chce byť príležitosťou vyzdvihnúť základnú bunku spoločnosti – rodinu. Chce prezentovať svedectvá životov rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným kresťanským i ľudským životom. Cieľom projektu je zároveň v rámci masovokomunikačných prostriedkov pomôcť šíreniu myšlienky zdravého rodinného života a zároveň odsúdiť akékoľvek iné zdeformované formy „rodinného“ spolužitia, ktoré sú pomocou mnohých masmédií propagované a považované za morálne.

Špecifikom 12. ročníka Projektu bude zameranie sa na vzťahy medzi otcom a synom, matkou a dcérou.

 

Priebeh 12. ročníka:

Začiatok:

–  25. november 2016 (piatok pred 1. adventnou nedeľou) – Rubrika „Rádiorelax“spustenie projektu – odvysielanie rozhlasovej pozvánky od rodín projektu, prečo sa zapojiť do projektu

Priebeh:

december 2016 – január 2017 – prihlasovanie rodín do aktuálneho ročníka  projektu

–  január – apríl 2017 –  príprava, odvysielanie a hodnotenie úloh pre rodiny.

–  január – jún 2017 –  odvysielanie jednotlivých okruhov na tému Vzťah medzi otcom a synom, matkou a dcérou v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes v piatky po 14tej hodine až do stretnutia Lumenrodín v Škutovkách, prvý príspevok bol odvysielaný 20.januára, 2017.

–  február – jún 2017 –  predstavovanie prihlásených rodín v rubrike „Byť šťastnou rodinou dnes“

apríl 2017 –  oslovenie prednášateľov na celoslovenské stretnutie rodín, jeho organizačná príprava, príprava programu pre dospelých i deti, ....

23. – 25. jún 2017 – trojdňové víkendové celoslovenské stretnutie rodín za účasti MUDr. Anny Záborskej (ak jej to jej pracovné povinnosti dovolia), ktorá prevzala záštitu aj nad 12. ročníkom projektu, za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia,   adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii za účasti mladých dobrovoľníkov z farnosti Liptovské Revúce.

Záver:

október 2017 – dvojdňové  stretnutie rodín  za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia, adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii detí za účasti mladých dobrovoľníkov z farnosti Liptovské Revúce.

 

Animátori:

ThLic. Marek Iskra, kňaz pre pastoráciu rodín

 

Ing. Jana Brázdilová, pedagóg

 

Rafael Ambros,  diakon

 

Rozália Ambrosová


o. Juraj Spuchľák

 

o.  Pavol Jurčaga

Foto: M. Kuková, D. Kupec


Spôsob prihlasovania:

- vyplnením dotazníka nižšie:

-  1. prvá prihlásená rodina získa víkendový pobyt na chate v obci Zuberec.

Dotazník 12. ročníka projektu Rádio LUMEN spája lumenrodiny  (na stiahnutie):

 

Dotazníky zasielajte najneskôr do 15.02.2017:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- poštou na adresu: Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, 974 01  Banská Bystrica, heslo: LUMENRODINY.


Plagát

1. úloha


Živé ruže - 12. ročník projektu môžete podporiť aj modlitbou.

Nahlasujte sa nám prosím:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- v pracovných dňoch na čísle 048/471 08 31.

Vaše úmysly 21.02.2017

 • Modlí sa otec Ján Krupa.
 • Modlí sa riaditeľ Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák.
 • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na február: Prosme, aby všetci, čo sú skúšaní životom, najmä chudobní, utečenci a tí, o ktorých spoločnosť nestojí, našli v našich spoločenstvách prijatie a útechu.
 • Úmysel KBS na február: Aby sme hrozbu fundamentalizmu a extrémizmu premáhali rešpektom, kresťanskou láskou k blížnemu a vzájomným dialógom.
 • Za svokrovcov, aby znášali kríže života a chorobu statočne a v pokoji. Anna
 • Za zdravie pre nastávajúcu mamku Lenku a dieťatka, ktoré očakáva. Jana
 • Za Božiu pomoc a ochranu pre moju rodinu, ktorá striedavo žije v Turecku. Zuzana
 • Za môjho zaťa Romana, za jeho obrátenie, aby sa zbavil hriechu a vrátil sa k svojej manželke a za dcéru, aby mu dokázala odpustiť a prijala ho. Mama Anna
 • Za telesné a duševné uzdravenie pre Marcela, za jeho oslobodenie spod vplyvov zla, správne rozhodnutia, Božiu pomoc, ochranu a vedenie na jeho životnej ceste. Zuzka
 • Za moju sestru, nech ju Pán žehná a aj jej rodinku. Gabika
 • Za zdravie duchovné, duševné, telesné, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého. Alžbeta
 • Za pokoj a Božiu lásku v rodine, za silu a vytrvalosť pre mamku, za obrátenie brata a otca. Mirka
 • Za zdravie Márie a Vladimíra a za Božie požehnanie pre celú rodinu. Natália
 • Za mamku, za jej zdravie, sebestačnosť, pohyblivosť, za pomoc v zložitej situácii, za jej deti a ich rodiny. Viera