registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Rádio lumen spája Lumenrodiny - 12. ročník

Rádio LUMEN pozýva do 12. ročníka projektu

Rádio LUMEN spája lumenrodiny!

 

Stručná charakteristika:

Rádio LUMEN otvára nový ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY. Máme pred sebou 12. ročník, ktorý vyhlásime v piatok pred prvou adventnou nedeľou v rubrike Rádiorelax. Rodiny sa môžu prihlasovať do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov december 2016 a január 2017. V dvanástom ročníku budeme rozoberať témy: Vzťahy OTEC - SYN, MATKA - DCÉRA, ktorými sa budú zaoberať uznávaní odborníci. Témy odznejú v krátkych 5 minútových blokoch v piatkovej rubrike Rádiorelax o 13:40 hod. Prihlásené rodiny budeme predstavovať v rubrike "Byť šťastnou rodinou dnes" od februára do júna. Prihláseným rodinám budú pridelené v priebehu februára až mája tri zaujímavé úlohy, ktoré budú vypracovávať postupne. V prípade záujmu sa môžu poslucháči Rádia LUMEN hlásiť, aby pretkali projekt svojou modlibou prostredníctvom Živých ruží. Vyvrcholením projektu bude osobné stretnutie prihlásených rodín a animátorov projektu počas víkendu, ktoré sa bude konať v termíne od 23. - 25. júna 2017 na Škutovkách. Vzhľadom na pozitívne ohlasy zo stretnutia plánujeme zorganizovať i dvojdňové stretnutie na východnom Slovensku, ktoré bude prebiehať ako pominulé roky začiatkom októbra 2017.

 

Ciele:

Projekt chce byť príležitosťou vyzdvihnúť základnú bunku spoločnosti – rodinu. Chce prezentovať svedectvá životov rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným kresťanským i ľudským životom. Cieľom projektu je zároveň v rámci masovokomunikačných prostriedkov pomôcť šíreniu myšlienky zdravého rodinného života a zároveň odsúdiť akékoľvek iné zdeformované formy „rodinného“ spolužitia, ktoré sú pomocou mnohých masmédií propagované a považované za morálne.

Špecifikom 12. ročníka Projektu bude zameranie sa na vzťahy medzi otcom a synom, matkou a dcérou.

 

Priebeh 12. ročníka:

Začiatok:

–  25. november 2016 (piatok pred 1. adventnou nedeľou) – Rubrika „Rádiorelax“spustenie projektu – odvysielanie rozhlasovej pozvánky od rodín projektu, prečo sa zapojiť do projektu

Priebeh:

december 2016 – január 2017 – prihlasovanie rodín do aktuálneho ročníka  projektu

–  január – apríl 2017 –  príprava, odvysielanie a hodnotenie úloh pre rodiny

–  január – jún 2017 –  odvysielanie jednotlivých blokov na tému Vzťah medzi otcom a synom, matkou a dcérou v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes v piatky po 14tej hodine až do stretnutia Lumenrodín v Škutovkách, prvý príspevok bude odvysielaný 20.januára, 2017.

–  február – jún 2017 –  predstavovanie prihlásených rodín v rubrike „Byť šťastnou rodinou dnes“

apríl 2017 –  oslovenie prednášateľov na celoslovenské stretnutie rodín, jeho organizačná príprava, príprava programu pre dospelých i deti, ....

23. – 25. jún 2017 – trojdňové víkendové celoslovenské stretnutie rodín za účasti MUDr. Anny Záborskej (ak jej to jej pracovné povinnosti dovolia), ktorá prevzala záštitu aj nad 12. ročníkom projektu, za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia,   adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii za účasti moderátorov detskej relácie Svetielko,  ......

Záver:

október 2017 – dvojdňové  stretnutie rodín  za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborná prednáška pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia,   adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii detí za účasti moderátorov detskej relácie Svetielko, ........

 

Animátori:

ThLic. Marek Iskra, kňaz pre pastoráciu rodín

 

Ing. Jana Brázdilová, pedagóg

 

Rafael Ambros,  diakon

 

Rozália Ambrosová


o. Juraj Spuchľák

 

o.  Pavol Jurčaga

Foto: M. Kuková


Spôsob prihlasovania:

- vyplnením dotazníka nižšie:

-  1. prvá prihlásená rodina získa víkendový pobyt na chate v obci Zuberec.

Dotazník 12. ročníka projektu Rádio LUMEN spája lumenrodiny  (na stiahnutie):

 

Dotazníky zasielajte najneskôr do 31.1.2017:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- poštou na adresu: Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, 974 01  Banská Bystrica, heslo: LUMENRODINY.


Plagát


Živé ruže - 12. ročník projektu môžete podporiť aj modlitbou.

Nahlasujte sa nám prosím:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- v pracovných dňoch na čísle 048/471 08 31.

Vaše úmysly 21.01.2017

 • Milí poslucháči, tento priestor je určený pre vaše modlitby a prosby, ktoré nám posielate na adresu umysel@lumen.sk
 • Modlí sa otec Ján Krupa.
 • Za dar zdravia duše a tela, za oslobodenie od závislosti na fajčení. Mária
 • Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Máriu. Veronika
 • Za Božie požehnanie a ochranu rodinky Evičky a Františka a za bábätko, ktoré čakajú. Anna
 • Za každodenné trpezlivé zvládanie náročných pracovných povinností. Gabika
 • Za Alžbetu, aby po uzdravení chválila Pána Ježiša. Marián
 • Za zdravie, rodiny a prácu pre deti Patrika a Michala. Yvetta
 • Za uzdravenie môjho ocka a pokoj pre naše rodiny. Dáša
 • Za lekára, za jeho sestričku, za ich rodiny, za správnu diagnostiku a liečbu mojej dcéry. Viera
 • Za obrátenie manžela Dušana. Milka
 • Za Božie požehnanie pre Anna Majerovce, aby z Božieho Milosrdenstva načerpala veľa síl a Božej Lásky pre Annu Majerovce. Božka