aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | Anna Božková

Zápas o spoločné dobro na Slovensku i v Európe

Už čoskoro vo vysielaní

Campus v Trumau

"Európa sa rúti nesprávnym smerom, pretože nestavia na kresťanských koreňoch, naopak, vyvíja negatívny tlak na kresťanov" - tieto i ďalšie tvrdenia zazneli na Medzinárodnom seminári v Trumau v Rakúsku, na pôde Medzinárodného teologického inštitútu. Jeho cieľom bolo spájať národy Európy v boji proti novej ideológii, hodnotovom chaose, ktorého sme svedkami a jeho vnášania dokonca i do zákonov.

Rozhovory s prednášateľmi, i slová z prednášok Vám prinesieme v relácii Karmel na  tému spoločnú s témou seminára: Zápas o spoločné dobro na Slovensku i v Európe, výzva pre 21-vé storočie v relácii Karmel v nedeľu o 20.30.