aktuality

Zo zahraničia | | Marián Sekerák

Vatikánsky týždenník: Vzniká nová vatikánska poradná skupina

Zo zahraničia


V uplynulých dňoch sa na svojom 135. najvyššom kongrese v meste St. Louis v štáte Missouri v Spojených štátoch amerických zišli členovia Kolumbovi rytieri, ktorí v USA predstavujú najväčšiu katolícku organizáciu laikov. Témou ich tohtoročného stretnutia bolo motto: „Presvedčení o Božej láske a moci“.

Pri tejto príležitosti v mene Svätého otca zaslal najvyššiemu rytierovi Carlovi Andersonovi list štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. V ňom sa okrem iného uvádza, že pápež „si všimol, že v našej dobe sa čoraz viac rozmáha vojna po kúskoch, zatiaľ čo bezbožný smäd po moci a nadvláde, či už hospodárskej, politickej alebo vojenskej, vedie k nevýslovnému násiliu, nespravodlivosti a k utrpeniu v našej ľudskej rodine“. Kiežby rytieri (...) vo svojich rodinách, vo svojich farnostiach a vo svojich miestnych radách, veľkodušne odpovedali na túto výzvu“.

Ako sa ďalej v liste uvádza, pápež František si váži predovšetkým úsilie rytierov chrániť a presadzovať „posvätnosť manželstva a dôstojnosť i krásu rodinného života. Je to práve v rodine, kde môžeme pochopiť, že našim domovom je tiež veľký svet, v ktorom sme povolaní žiť spoločne, učiť sa blízkosti, starostlivosti a rešpektu voči druhým a ceniť si Bohom darované dary, ktoré má každý z nás ponúknuť pre dobro všetkých,“ píše v liste kardinál Parolin.

Pápež si tiež podľa neho cení oddanosť Kolumbových rytierov pri „pomáhaní kresťanským bratom a sestrám na Blízkom východe“. Pápež vyjadruje svoju vďačnosť za to, že venovali 2 milióny dolárov, ktoré budú využité na opätovnú výstavbu a záchranu prevažne kresťanského mesta Teleskov na Ninivskej planine. Mesto opustilo tisíc kresťanských rodín, ktoré sa uchýlili do chaldejskej katolíckej Archieparchie Erbíl. Na záver listu kardinál uistil účastníkov kongresu o pápežových modlitbách a odovzdal jeho apoštolské požehnanie.

 

Poradný zbor pre spravodlivosť

Celkom inej témy sa týka aj nedávna aktivita Svätej stolice. Tá sa totiž aktívne zapojí do boja proti rôznym formám korupcie, organizovaného zločinu a mafie, ako nedávno informovalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, pri ktorom bude od septembra pôsobiť Poradný zbor pre spravodlivosť.

O jeho vzniku bolo rozhodnuté nedávno počas vatikánskej konferencie o korupcii, ako vyplýva zo záverečného dokumentu a z priameho podnetu pápeža, ktorý vo všeobecnom apoštoláte modlitby vo februári budúceho roku vyzve k spoločnej modlitbe za všetkých, „ktorí majú materiálnu, politickú a duchovnú moc, aby sa nedali ovládnuť korupciou“.

Tento modlitbový úmysel by mal byť zverejnený na počesť blahoslaveného Jozefa Puglisiho, talianskeho kňaza, ktorý otvorene kritizoval mafiu, ktorá kontrolovala okolie Palerma, kde pôsobil, a ktorý bol zavraždený v septembri 1993, presne v deň svojich 56. narodenín. Blahorečený bol v máji 2013 ako mučeník.

Tento poradný zbor sa v spolupráci s biskupskými konferenciami a miestnymi cirkvami zameria na otázky exkomunikácie mafiánov a bude sa zaoberať taktiež perspektívami exkomunikácie v prípade dokázanej korupcie. Ako sa uvádza v dokumente, nepôjde určite o ľahkú cestu. Cirkev je totiž prítomná vo svete a musí načúvať všetkých častiam za účelom dialógu s nekresťanmi, a to aktívnym, transparentným a efektívnym spôsobom.

Poradná skupina nebude produkovať iba symbolické povzbudenia, pretože sú momentálne potrebné už konkrétne gestá, ako sa píše v dokumente informujúcom o vzniku skupiny, ktorý je datovaný na posledný júlový deň.

Poradná skupina ustanoví medzinárodnú sieť spolupráce, pretože cirkev na svete je sama osebe sieťou a z tohto dôvodu „môže a musí“ slúžiť tomuto účelu „s odvahou, rozhodnosťou, transparentnosťou a v duchu spolupráce a kreativity“.

V júni 2014 sám pápež František počas svojej apoštolskej cesty v talianskej Kalábrii verejne predniesol vo svojej homílii jasné slová, podľa ktorých „tí, čo nasledujú cestu zla, ako sú členovia mafie, nie sú v spoločenstve s Bohom a sú už exkomunikovaní!“. Ešte predtým, počas jednej z májových modlitieb Anjel Pána na Námestí sv. Petra v Ríme, predniesol v roku 2013, krátko po beatifikácii spomínaného Jozefa Puglisiho slová o tom, že za vykorisťovaním a otroctvom stoja mafie, ktorým by sme mali aktívne brániť, aby z nás robili otrokov. „Modlime sa spolu za mafiánov, aby ich Boh obrátil, chváľme Boha za žiarivé svedectvo otca Jozefa Puglisiho a nasledujme jeho príklad,“ povedal vtedy František na adresu mafie.