aktuality

Zo zahraničia | | Marián Sekerák

Vatikánsky týždenník: Pápežský delegát vymenovaný

Zo zahraničia

Arcibiskup Giovanni Angelo Becciu. Foto: zenit.org

Dianie ohľadom kauzy vo Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov neutícha. V uplynulých dňoch došlo k už vopred avizovanému kroku, t. j. k vymenovaniu oficiálneho pápežského delegáta, ktorého úlohou bude dozerať na duchovnú a morálnu obnovu v ráde. Na základe rozhodnutia Svätého otca Františka sa ním stal arcibiskup Giovanni Angelo Becciu, ktorý je substitútom Sekcie pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu Svätej stolice.

Vo svojom liste datovanom 2. februára žiada pápež od arcibiskupa, aby sa zameral na tých rytierov, ktorí zložili sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Ide o skupinu 55 osôb z celkového počtu 13 500 členov rádu po celom svete.

V liste ďalej pontifik uvádza, že až do konca svojho mandátu, teda do konca mimoriadnej generálnej kapituly, ktorá zvolí nového veľmajstra, bude arcibiskup Becciu jeho jediným hovorcom vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú vzťahov medzi Apoštolským stolcom a rádom.

Pápežský delegát bude počas svojej misie úzko spolupracovať s Ludwigom Hoffmanom von Rumersteinom, ktorý dočasne spravuje rád. Komentátori zaoberajúci sa Vatikánom upozorňujú v tejto súvislosti na fakt, že arcibiskup Becciu bude vlastne vykonávať úlohu, ktorú by mal de facto vykonávať kardinál Burke, ktorý je oficiálnym patrónom rádu a hlavným reprezentantom hlavy cirkvi v tomto ráde.

Podľa rádovej ústavy musí byť nový veľmajster, ktorý svoj úrad zastáva spravidla doživotne, zvolený do troch mesiacov od úmrtia alebo rezignácie predchádzajúceho veľmajstra.