aktuality

Zo zahraničia | | Marián Sekerák

Vatikánsky týždenník: Pápežov list kancelárke Merkelovej

Zo zahraničia


Relatívne nedávno prebehlo stretnutie Svätého otca a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. V týchto dňoch práve jej adresovala hlava katolíckej cirkvi svoj osobný list, ktorý bol zverejnený na oficiálnych stránkach Vatikánu.

List napísal pápež František pri príležitosti samitu štátov neformálnej skupiny G 20, ktorý prebiehal v nemeckom Hamburgu a práve
kancelárka Merkelová bola hlavnou hostiteľkou.

František svojím listom nadviazal na tradíciu, ktorú začal už jeho predchodca Benedikt XVI., ktorý pri tej istej príležitosti napísal vlastný text adresovaný štátnikom skupiny G 20 stretávajúcim sa v roku 2009 v Londýne.


František vo svojom spomínanom liste vyjadruje svoje ocenenie za snahu lídrov týchto štátov dosahovať stabilitu svetovej ekonomiky, zvlášť finančných trhov, obchodu, fiškálnych problémov a všeobecne aj inkluzívneho a udržateľného svetového ekonomického rastu. Tieto oblasti považuje pontifik za neoddeliteľné od potreby riešiť pretrvávajúce konflikty a svetové problémy migrácie. V liste označuje svoju prvú apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium za programový dokument svojho pontifikátu a zároveň navrhuje celkovo štyri princípy aktivít za účelom budovania bratských, spravodlivých a mierových spoločností. Týmito princípmi sú: čas je dôležitejší než priestor, jednota je významnejšia než konflikt, reality sú dôležitejšie než myšlienky a celok je väčší než časť.

“Tieto línie akcie sú zjavne súčasťou starobylej múdrosti celého ľudstva. Verím, že môžu slúžiť aj ako pomôcka na reflexiu hamburského stretnutia, ako aj vyhodnotenia jeho výsledkov,” píše v liste pápež a ďalej v ňom podrobne objasňuje význam štyroch spomínaných načrtnutých princípov. Predovšetkým zdôrazňuje, že komplexnosť a vzájomná prepojenosť svetových problémov sú také intenzívne, že nie je momentálne možné nájsť ich okamžité a kompletne uspokojivé riešenia. “Žiaľ, migračná kríza, ktorá
je neoddeliteľná od problému chudoby a je zvýraznená vojnovými
konfliktmi, je toho dôkazom. (…) V mysliach a srdciach vládnych lídrov a v každej fáze nastoľovania politických opatrení je nevyhnutné dať absolútnu prioritu chudobným, utečencom, trpiacim, evakuovaným a tým, ktorí sú vylúčení, a to bez ohľadu na rozdielnosť národnosti, rasy, náboženstva či kultúry a súčasne s odmietnutím ozbrojených konfliktov,” píše pápež František vo svojom nedávnom liste Angele Merkelovej.

Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj

Okrem priameho písomného oslovenia nemeckej kancelárky v priebehu uplynulého týždňa riešil pápež aj personálne otázky týkajúce sa Rímskej kúrie. Medzi jeho najnovšie personálne menovania patrí doplnenie personálu Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré vedie kardinál Peter Turkson. Konkrétne František tento nedávno vytvorený kuriálny úrad obohatil o troch nových podsekretárov. Stali sa nimi Mons. Segundo Tejado Muñoz, niekdajší podsekretár Pápežskej rady Cor unum, páter Nicola Riccardi, profesor Teologickej fakulty Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme a Dr. Flaminia Giovanelliová, ktorá v minulosti zastávala pozíciu podsekretárky Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Všetci títo traja  doplnia doterajších dvoch podsekretárov dikastéria, ktorých František vymenoval v decembri minulého roku.

Finančný dar pre ostrov Lesbos

Svätý otec sa ale nestará len o personálne otázky Rímskej kúrie či styk s významnými politikmi. Jeho aktivitou na poli charitatívnej činnosti dokumentuje fakt, že nedávno zaslal finančný dar vo výške až 50 tisíc eur na grécky ostrov Lesbos, ktorý v polovici júna postihlo silné zemetrasenie so silou 6,3 stupňa Richterovej škály. Podľa apoštolskej nunciatúry v Aténach chce byť aj týmto gestom pápež blízko obetiam a konkrétne im pomáhať.