aktuality

Zo zahraničia | | Marián Sekerák

Vatikánsky týždenník: Novým strážcom viery sa stal španielsky jezuita

Zo zahraničia

Gerhard Ludwig kardinál Mueller

V piatok 30. júna sa podľa dostupných informácií zúčastnil súkromnej
audiencie u Svätého otca doterajší prefekt Kongregácie pre náuku viery, 69-ročný nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller. Počas nej mu hlava cirkvi poďakovala za doterajšiu službu v čele tejto významnej kongregácie, v ktorej pôsobil od júla 2012, kedy ho na tento post vymenoval Benedikt XVI. a v roku 2013 ho na ňom po začatí svojho pontifikátu potvrdil aj František. V sobotu na poludnie oznámila Svätá stolica vymenovanie nového „strážcu viery“, teda prefekta spomínanej kongregácie, ktorým sa stal španielsky jezuita, 73-ročný arcibiskup Francesco Ladaria Ferrer, ktorý bol od 2008 sekretárom tohto dikastéria.

Súčasne s týmto postom sa automaticky ujíma aj ďalších funkcií. Stáva sa predsedom Medzinárodnej teologickej komisie, Pápežskej biblickej komisie a Pápežskej komisie „Ecclesia Dei“. Už minulý rok v auguste pápež vymenoval Mons. Ferrera za predsedu komisie zaoberajúcej sa štúdiom diakonátu žien v ranej cirkvi. Komisia by mala svoju činnosť zavŕšiť zrejme na budúci rok.

Doterajšiemu prefektovi kongregácie kardinálovi Müllerovi síce ubehlo
5-ročné obdobie v čele kongregácie, no býva zvykom, že pápeži aj po
tomto období potvrdzujú prefekta vo funkcii, pokiaľ ho neobmedzuje
kánonický vek 75 rokov, choroba, prípadne nie je v hre iná príčina.
Takéto rozhodnutie pápeža je síce málo časté, ale nie ojedinelé.
Napríklad Benedikt XVI. v roku 2006 rozhodol o tom, že vtedajší prefekt  Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinál Crescenzio Sepe, sa stane hlavou Neapolskej arcidiecézy, kde pôsobí doteraz. O tom, kde bude nové pôsobisko kardinála Müllera, Svätá stolica zatiaľ neinformovala.

Možno však predpokladať, že podľa príkladu preloženia kardinála Sepeho čaká aj na kardinála Müllera nové pôsobisko mimo Rímsku kúriu, zrejme v niektorej z významných nemeckých (arci)diecéz. Už v minulosti, medzi rokmi 2002 a 2012, pôsobil ako diecézny biskup Diecézy Regensburg. Momentálne síce žiadna z nemeckých diecéz nie je vakantná, ale kánonický vek už dosiahol napríklad würzburský biskup Friedhelm Hofmann a v septembri tohto roku ho dosiahne biskup Diecézy Hildesheim, Mons. Norbert Trelle.

Kardinál George Pell

Svoj kuriálny post – aspoň dočasne – opúšťa aj iný kardinál, George
Pell, ktorý od roku 2014 pôsobí ako prefekt Ekonomického sekretariátu Svätej stolice. Svätá stolica pred pár dňami informovala, že pápež tohoto austrálskeho kardinála dočasne uvoľnil z funkcie, aby sa mohol vrátiť do svojej vlasti, kde sa má v súdnom procese brániť proti vzneseným obvineniam. Kardinál Pell predstúpi pred austrálsky súdny tribunál v kauze obvinení z trestných činov týkajúcich sa sexuálneho zneužívania maloletých. Tieto sa týkajú obdobia 70. rokov, keď vo vlasti pôsobil ako kňaz.

Obvinenia, ktorými sa súd začal zaoberať pred dvoma rokmi, označuje
kardinál za nepodložené. Svoju nevinu bude hájiť na súdnom vypočúvaní naplánovanom na 18. júla v Melbourne. Ekonomický sekretariát Svätej stolice bude za jeho neprítomnosti plniť aj naďalej svoje bežné povinnosti, a to pod vedením doterajších sekretárov, až pokiaľ nebude rozhodnuté inak. Kardinál Pell sa v tomto období nebude ani zúčastňovať verejných liturgických slávení. V komuniké, ktoré pri príležitosti oznámenia tejto zmeny publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice sa uvádza, že „Svätý otec, ktorý mal možnosť oceniť čestnosť kardinála Pella počas troch rokoch práce v Rímskej kúrii, je mu vďačný za spoluprácu a osobitne za energické úsilie v prospech reforiem v ekonomickom a administratívnom sektore a za aktívnu účasť v Rade kardinálov (C9). Svätá stolica vyjadruje náležitý rešpekt voči austrálskej justícii, ktorá bude musieť rozhodnúť v merite vznesených otázok. Zároveň treba pamätať, že kardinál Pell po desaťročia otvorene a opakovane odsudzoval zneužívania spáchané proti mladistvým ako činy nemorálne a netolerovateľné, spolupracoval v minulosti s austrálskymi autoritami (napr. pri výpovediach pred Kráľovskou komisiou), podporil založenie Pápežskej komisie na ochranu mladistvých a napokon ako diecézny biskup v Austrálii zaviedol systémy a procedúry na ochranu mladistvých a na poskytnutie pomoci obetiam zneužívania.“

Odchádza aj riaditeľ Vatikánskeho nakladateľstva

Zo svojho postu po desiatich rokoch práce odchádza napokon aj doterajší riaditeľ Vatikánskeho nakladateľstva, salezián Giuseppe Costa. Oznámil to v liste adresovanom novinárom a nakladateľom, ktorý zverejnili spravodajské agentúry a niektoré talianske denníky. Pod jeho vedením dosiahlo toto nakladateľstvo významné úspechy najmä čo sa týka výšky nákladov vydaných titulov, predovšetkým v prípade kního a dokumentov pápežov Benedikta XVI. a Františka. Don Costa sa vracia na Sicíliu, kde sa chce venovať školstvu a kultúre. Za jeho doterajšiu obetavú službu a prínos k šíreniu katolíckej kultúruy a magistéria donovi Costovi poďakoval nedávno aj pápež František vo svojom osobnom liste.