aktuality

Zo zahraničia | | Marián Sekerák

Vatikánsky týždenník: Kardinál Sarah o Benediktovi XVI.

Zo zahraničia

Kardinál Robert Sarah

Stredotalianske mesto Carpi nedávno žilo slávnostným znovuotvorením tamojšej Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, ktorého sa zúčastnil kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, ako zvláštny pápežský vyslanec. Katedrála bola otvorená po piatich rokoch od ničivého zemetrasenia. Účasť kardinála Parolina predznamenala pápežskú návštevu tohto mesta. K znovuotvoreniu katedrály neblahoželal tamojšiemu biskupovi Francescovi Cavinovi iba pápež František, ale aj emeritný rímsky biskup Benedikt XVI., ktorý Carpi navštívil v júni 2012, teda krátko po ničivej prírodnej katastrofe. Vo svojom liste píše, že v srdci a mysli rád spomína na túto svoju cestu a uisťuje, že vo svojej modlitbe prosí za to, „aby v novootvorenej sakrálnej budove bola vybudovaná taktiež oná duchovná stavba, v ktorej je Kristus uholným kameňom“.

Osoba Benedikta XVI. bola aj jednou z hlavných tém rozhovoru, ktorý nedávno pre Radio Notre-Dame poskytol kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. „Pozrime na pápeža Benedikta XVI.,“ hovorí v rozhovore kardinál Sarah a pokračuje: „Žije síce v absolútnom mlčaní, ale toto mlčanie je hlbokým prameňom, z ktorého vyviera najhlbšia modlitba za cirkev a za celý svet. V tomto mlčaní sa podieľa na budovaní sveta a cirkvi. Nie je žobrákom, pretože žije v tichosti. Naopak, dáva svetu veľmi mnoho,“ uzavrel prefekt svoje úvahy o emeritnom rímskom biskupovi, ktorý už onedlho oslávi 90 rokov života.

Zatiaľ čo sa Benedikt XVI. pripravuje v tichosti na oslavu svojho životného jubilea, pápež František pokračuje vo svojich mnohorakých pastoračných aktivitách. V Tlačovom stredisku Svätej stolice bol tento týždeň uverejnený jeho osobný list k 9. svetovému stretnutiu rodín, ktoré sa uskutoční 21. až 26. augusta 2018 v Dubline. Mottom tohto stretnutia bude heslo „Evanjelium rodiny: radosť pre svet“. K tejto téme František vo svojom liste datovanom 25. marca 2017 píše: „Môžeme sa pýtať: aj naďalej je evanjelium radosťou pre svet? A tiež: je rodina aj naďalej dobrou správou pre dnešný svet? Ja som presvedčený, že áno! A toto »áno« je pevne založené na Božom obraze. Božia láska je jeho »áno« pre všetko stvorenie a pre jeho stred, pre človeka. Je to Božie »áno« pre spojenie medzi mužom a ženou, v otvorenosti a službe životu vo všetkých jeho etapách; je to »áno« a Božie nasadenie sa pre ľudstvo, ktoré je veľmi často zranené, týrané a vládne mu nedostatok lásky. Preto rodina predstavuje „áno“ Boha Lásky.“

V liste ďalej pontifik píše o svojom sne o cirkvi, ktorá je „vychádzajúca“, teda nie o takej, ktorá je zameraná iba na seba. Je to cirkev, ktorá podľa neho „neobchádza zďaleka rany človeka“. Naopak, je milosrdnou cirkvou, „ktorá ohlasuje srdce zjavenia Boha Lásky, ktorým je milosrdenstvo. Je to milosrdenstvo, ktoré nás obnovuje v láske, a vieme že kresťanské rodiny sú miestami milosrdenstva a svedkami milosrdenstva.“

Tam, kde nemôže byť fyzicky prítomný, alebo neposiela svoj list, vysiela pápež svojich osobných legátov. Jedným z nich je poľský arcibiskup diecézy Varšava-Praga, Mons. Henryk Hoser, ktorý je jeho osobitným vyslancom pre Medžugorie. Nedávno už dorazil do miesta svojho dočasného pôsobenia. Arcibiskup Hoser ešte pred Medžugorím navštívil Sarajevo a Mostar. Ako uviedla talianska agentúra SIR, Mons. Hosera v sprievode provinciála miestnej provincie františkánov privítala v Medžugorí mužská i ženská františkánska komunita, ktoré sa tu venujú službe pútnikom. Pápežský vyslanec sa prihovoril veriacim, ktorí boli zhromaždení v miestnom Kostole sv. Jakuba týmito slovami: Nachádzame sa na mieste, kde sa zhromažďuje veľký počet pútnikov. Prosme všetci spoločne o príhovor Matky Božej, aby otvorila naše srdcia a aj naše mysle Božej milosti, učeniu cirkvi a Božiemu slovu. Duch Svätý je náš život a on je aj dušou cirkvi. Hľadajme Božiu pravdu o nás samých a aj Božiu pravdu o človeku.”

Pápež František poveril arcibiskupa Hosera misiou osobitného vyslanca pre Medžugorie 11. februára tohto roku. Jeho poslanie má výlučne pastoračný charakter s cieľom „získať hlbšie poznatky o tamojšej pastoračnej situácii a predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť a na ich základe navrhnúť eventuálne pastoračné iniciatívy pre budúcnosť.“

Foto: espresso.repubblica.it