TopTip

Zo zahraničia
Vatikánsky týždenník: Jubileum emeritného pápeža sa blíži

Vatikánsky týždenník: Jubileum emeritného pápeža sa blíži

Pápeži František a Benedikt XVI. v objatí

Presne o týždeň, na Veľkonočnú nedeľu, oslávi emeritný pápež Benedikt XVI. významné životné jubileum: 90 rokov života. Už v uplynulom týždni však v Ríme prebehla akcia týkajúca sa jeho narodenín. Na pôde Inštitútu patristiky Augustinianum bola predstavená zbierka teologických esejí s názvom „Cooperatores Veritatis“, odrážajúca biskupské heslo Josepha Ratzingera. Jej autormi sú trinásti laureáti Ceny Josepha Ratzingera, ktorá je udeľovaná od roku 2011. Medzi nimi je aj jedna teologička, biblistka Anne-Marie Pelletierová, ktorá je autorkou tohtoročných meditácií krížovej cesty v rímskom Koloseu. Predhovor k dielu napísal salezián don Giuseppe Costa, riaditeľ Vatikánskeho nakladateľstva, ktoré ho vydáva. Jedným z hlavných rečníkov pri slávnostnom predstavení publikácie bol dlhoročný hovorca Svätej stolice a súčasný predseda spomínanej nadácie, jezuita Federico Lombardi. Pre Vatikánsky rozhlas sa páter Lombardi vyjadril, že názov celej knihy, čiže samotné biskupské motto, je „dobre výstižné pre všetkých tých z Ratzingerovej školy, ktorí nasledovali jeho príklad a chcú sa angažovať v živote a tiež v oblasti výskumu, zvlášť v teologickom bádaní, v štúdiu, aby slúžili pravde v cirkvi a pre dobro ľudstva.“

Samotná narodeninová oslava, ktorá bude presunutá na Veľkonočný pondelok, sa podľa slov osobného sekretára emeritného pápeža a prefekta Prefektúry pápežského domu Georga Gänsweina ponesie v skromnom duchu a užšom kruhu. Pozvaných bude nanajvýš pätdesiat hostí z Ríma a Benediktovho rodného Bavorska. Oslavy by sa mal zúčastniť aj jeho starší brat Georg, pokiaľ mu to dovolí zdravotný stav. Z Pentlingu v regensburskej diecéze doputuje na oslavu tamojšia starostka, hoci miestny biskup sa jej nezúčastní. V Bavorsku sa totiž narodeniny príliš neoslavovali a omnoho väčší význam sa zvykol prikladať meninám.

Pri príležitosti narodenín Benedikta XVI. poskytol Mons. Georg Gänswein aj interview pre taliansku nočnú televíznu reláciu Matrix, ktorá bola odvysielaná 5. apríla. V nej poprel dlhotrvajúce klebety týkajúce sa tlaku, ktorý mal byť údajne vyvíjaný na Benedikta XVI. aby rezingoval z postu hlavy cirkvi. „Nie je to pravda, je to výmysel a nepodložené tvrdenie,“ uviedol Mons. Gänswein k týmto dohadom a pokračoval: „Jeho rezignácia bola slobodným rozhodnutím, dobre premysleným a dostatočne premodleným. (...) Pápež Benedikt nie je osobou, ktorá podlieha nátlaku. Práve naopak.“ V rozhovore Mons. Gänswein hovoril aj o vzťahoch oboch pápežov: emeritného a toho úradujúceho. Tie sú podľa neho veľmi srdečné a veľmi dobré. „Je to jasné: pápež František je nástupca Petrov. Pápež Benedikt bol pápežom, zriekol sa úradu a odišiel na odpočinok aby sa modlil. Modliť sa znamená pomáhať svojmu nástupcovi a cirkvi, pretože cirkev nie je riadená iba slovami a rozhodnutiami, ale taktiež modlitbou a utrpením. A to je to, čomu sa teraz venuje,“ konštatoval sekretár emeritného rímskeho biskupa.

Okrem týchto informácií týkajúcich sa Benedikta XVI. bola v uplynulom týždni vo Vatikáne predstavená aj nová Štatistická ročenka katolíckej cirkvi, ktorá obsahuje údaje z roku 2015, pričom sa v nej porovnáva predchádzajúci rok v päťročnej perspektíve od roku 2010. Podľa ročenky žila pred dvoma rokmi na svete celkovo 1 miliarda 285 miliónov pokrstených v katolíckej cirkvi, čo znamená o 7,4 % viac než v roku 2010. Najväčší rast bol zaznamenaný v Afrike. V uvedenom časovom období vzrástol aj počet biskupov, a to najviac v Ázii. Naopak negatívnym trendom bol pokles počtu kňazov, ktorý je najväčší od roku 2000. Podľa ročenky ich bolo v roku 2015 celkovo 414 656. Najväčší úbytok bol zaznamenaný na európskom kontinente, kde sa ich počet znížil o 2502. Klesá zároveň aj celkový počet rehoľných sestier. Tento trend sa však netýka Afriky ani juhovýchodnej Ázie, kde ich počet, naopak, vzrástol, a to o 7,8 %, resp. 3,9 %. V roku 2015 žilo vo svete celkovo 670 000 rehoľníc.

Okrem pravidelného každoročného predstavovania štatistickej cirkevnej ročenky prišla z Vatikánu aj jedna prekvapujúca správa. Svätá stolica totiž urobila ďalší krok a ústretové gesto smerujúce k privedeniu späť do lona cirkvi Bratstva sv. Pia X., známeho aj ako lefébvristi. Pápež František, ktorý im nedávno bulou Misericordia et misera udelil fakultu platne spovedať veriacich, pokračuje v započatej ceste ústretovosti.

Po vyjadrení pápežského súhlasu vydala Pápežská komisia Ecclesia Dei list adresovaný kardinálom a biskupom celej cirkvi s usmernením ohľadom uzatvárania sviatosti manželstva veriacimi, ktorí sa riadia pastoračnými aktivitami Bratstva sv. Pia X. Komisia autorizovala miestnych ordinárov udeliť oprávnenie k sláveniu pre takéto prípady. Podmieňuje to požiadavkou, aby vždy, keď je to možné, bol delegovaný na asistovanie pri takomto uzatváraní manželstva niektorý kňaz diecézy, čiže plne regulárny kňaz, ktorý v mene cirkvi prijme súhlas manželov. Keďže v tridentskom obrade sa vyjadrenie súhlasu koná na začiatku svätej omše, túto potom už môže ďalej celebrovať samotný kňaz z Bratstva sv. Pia X. Tam, kde to nie je možné alebo kde nie sú kňazi z diecézy, ktorí by mohli takto asistovať, môže biskup udeliť potrebnú fakultu priamo kňazovi Bratstva, ktorý je povinný potom zaslať diecéze doklad o slávení sviatosti manželstva.

Podobné články

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 22.06.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na jún: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.
  • Úmysel KBS na jún: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za súrodencov Peťka a Hanku a za ich rodičov Gabiku a Petra, aby im Boh dal silu toto všetko zvládnuť a aby ich požehnával na ceste životom. Martina
  • Za rodové uzdravenie koreňov našej rodiny a za rozmnoženie darov Božej milosti pre celú rodinu Novotnú. Iveta
  • Za zdravie a Božie požehnanie za moju sestru Máriu a jej rodinu. Sestra Valéria
  • Za Božie požehnanie pre mňa, moju mamu, moje sestry a za starkú. Renáta
  • Za urovnaný vzťah matky so synom a súrodencami. Stanislava
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.