TopTip

Zo zahraničia
Vatikánsky týždenník: Dotazník budúcoročnej synody

Vatikánsky týždenník: Dotazník budúcoročnej synody

Mons. Dario Edoardo Viganò

Pred niekoľkými dňami pápež František prostredníctvom tvítu vyzval mládež na celom svete, aby sa aktívne zúčastnila na príprave budúcoročnej biskupskej synody. Konkrétne ich pozval, aby vyplnili internetovú anketu zostavenú sekretariátom biskupskej synody. Vo svojom tvíte pápež ďalej zdôraznil, že mládež je nádejou cirkvi a kladie mladým ľuďom otázku, ako si predstavujú svoju budúcnosť.

Na tento pápežov tvít upozornil generálny sekretár biskupskej synody, kardinál Lorenzo Baldisseri: „Som veľmi rád, že sa Svätý otec týmto tvítom obrátil na mládež práve v tento deň. Pracujeme na príprave synody, ktorá prebehne na budúci rok a veľkú váhu prikladáme spoločenskej komunikácii. Chcel by som zdôrazniť, že sekretariát biskupskej synody nedávno spustil zvláštnu webovú stránku. Mám na mysli najmä dotazník pre mladých ľudí. (...) Tvít pápeža Františka bude iste silnou pohnútkou na jeho vyplnenie. Obracia sa tak
bezprostredne k mladým ľuďom. Máme stále v pamäti jeho slová prenesené tesne pred Svetovým dňom mládeže, keď povedal, že synoda patrí mladým ľuďom. Je to vaša synoda, povedal.“

Pripomeňme, že téma budúcoročnej synody bola vybraná v októbri minulého roku a znie „Mladosť, viera a rozpoznávanie povolania“. Pôjde o 15. riadnu synodu biskupov a uskutoční sa v októbri 2018. Táto téma je vyjadrením pastoračnej starostlivosti cirkvi o mladých a je plne v súlade s výsledkami minulého synodálneho zhromaždenia o rodine, ako aj s obsahom posynodálnej exhortácie Amoris laetitia. Jej cieľom a hlavným zmyslom je sprevádzať mladých na ich životnej ceste dospievania a tak, aby prostredníctvom rozpoznávania odhalili svoje životné plány a otvorili sa stretnutiu s Bohom a s ďalšími ľuďmi, aktívne participujúc na osvete cirkvi a spoločnosti.

Dotazník k budúcej synode je dostupný v anglickom, španielskom, francúzskom a talianskom jazyku na oficiálnej webovej stránke synody. Je otvorený mladým ľuďom bez ohľadu na ich vieru či náboženské vyznanie. Samotný online dotazník, ako aj tvít pápeža Františka, ktorým k vyplneniu dotazníka nedávno povzbudil mladých, sú dôkazom narastajúceho úsilia cirkvi a Vatikánu komunikovať s ľuďmi prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov a vytvoriť interaktívne prostredie.

Vychovávať ku komunikácii

Práve o komunikácii Svätej stolice hovoril nedávno na 10. ročníku celobrazílskeho mítingu katolíckych médií Muticom, ktorý uskutočnilo v Santa Catarine na juhu krajiny, Mons. Dario Edoardo Viganò, ktorý je prefektom Sekretariátu pre komunikáciu Svätej stolice. Ústredným mottom tohto stretnutia v Brazílii je „Vychovávať ku komunikácii“.

Toto podujatie trvajúce od 16. do 20. augusta je celonárodným diskusným fórom zameraným na výmenu myšlienok a skúseností v oblasti médií. Organizuje ho Brazílska biskupská konferencia a je príležitosťou na zhodnotenie situácie v spoločnosti vzhľadom na svet médií, ako aj hľadanie vízií ďalšieho vývoja, aktualizáciu využitia komunikačných stratégií a nových technológií.

Mons. Viganò tam prispel svojím vystúpením na tému „Komunikácia cirkvi v perspektíve pápeža Františka“. Je známy najmä ako akademický odborník na problematiku filmu. Je profesorom na Pápežskej lateránskej univerzite a pred menovaním do čela
mediálneho dikastéria Svätej stolice dva roky viedol Vatikánske
televízne centrum. 55-ročný taliansky kňaz má k Brazílii blízko, keďže
sa narodil v Riu de Janeiro. Na cestu ku kňazstvu nastúpil už po návrate do vlasti rodičov v Milánskej arcidiecéze.

Na stretnutí prefekt odpovedal aj na otázky o postupe reformy
vatikánskeho mediálneho sektora, ktorého fungovanie sa v rámci
rekonštrukcie celej doterajšej inštitucionálnej štruktúry pomaly začína
kryštalizovať. Mons. Viganò už pred začiatkom podujatia v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol, že súčasná hlava cirkvi „má schopnosť
predefinovať zaužívané spôsoby a formy komunikácie. Môžeme povedať, že s kreativitou – čiže opúšťajúc konvencie – používa príbehy a zvlášť prirovnania a metafory, pretože práve tento spôsob rozprávania uľahčuje vzťahy s druhými, zmenšuje odstup: robí z hovoriaceho osobu, s ktorou sa vstupuje do dialógu a vzťahu blízkosti. Nezabudnime, že rozprávačský spôsob pápeža Františka má vždy veľmi pragmatický výsledok, to znamená, že nie je nikdy autoreferenčne zahľadený do seba, ale chce byť skôr provokáciou na vyvolanie dôsledku v konkrétnej rovine života. Istým spôsobom chce ponúknuť príležitosť, aby niekto tým, že spozná o niečo viac, že sa stretne s Evanjeliom, mohol aj vykonať vo vlastnom živote gestá a kroky milosrdenstva,“ konštatoval Mons. Viganò.

Podobné články

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 22.06.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na jún: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.
  • Úmysel KBS na jún: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za súrodencov Peťka a Hanku a za ich rodičov Gabiku a Petra, aby im Boh dal silu toto všetko zvládnuť a aby ich požehnával na ceste životom. Martina
  • Za rodové uzdravenie koreňov našej rodiny a za rozmnoženie darov Božej milosti pre celú rodinu Novotnú. Iveta
  • Za zdravie a Božie požehnanie za moju sestru Máriu a jej rodinu. Sestra Valéria
  • Za Božie požehnanie pre mňa, moju mamu, moje sestry a za starkú. Renáta
  • Za urovnaný vzťah matky so synom a súrodencami. Stanislava
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.