aktuality

Zo zahraničia | | Marián Sekerák

Vatikánsky týždenník (167): Ochrana pápežovej podobizne

Zo zahraničia

 

Apoštolský stolec vydal vyhlásenie o krokoch, ktoré plánuje podniknúť za účelom ochrany obrazových podobizní hlavy cirkvi. Patrí to k úlohám Štátneho sekretariátu Svätej stolice, aby sa tak prostredníctvom šírenia obrazových reprodukcií pápeža zaručilo odovzdávanie pápežovho posolstva veriacim a zabránilo sa zároveň akejkoľvek manipulácii s obrazom jeho osobnosti. Z tohto dôvodu Štátny sekretariát ochraňuje aj symboly a oficiálne znaky Svätej stolice, a to podľa medzinárodne platných smerníc. Za účelom vyššej účinnosti tejto ochrany a prevencii prípadného ilegálneho zneužitia podoby pápeža a symbolov Apoštolského stolca bude odteraz Štátny sekretariát vykonávať systematickú kontrolu a sledovať, ako je s nimi nakladané. Toto opatrenie prichádza na verejnosť len niekoľko dní po tom, ako sa v Ríme objavilo viacero hanlivých plagátov zobrazujúcich fotografiu pápeža Františka.