aktuality

Z domova | | PR oddelenie

V sobotu 12.8. ste putovali s nami na najstaršie pútnické miesto na Slovensku

Z domova

Pútnici na Skalke nad Váhom (foto: Ivo Novák)

Skalka nad Váhom vyvoláva u pútnikov pocit pokoja potrebný na to, aby mohli vnímať pôsobenie Božieho Ducha. Presne ako to odkázali sv. Andrej Svorad a Beňadik. A práve pokojnú atmosféru sme sa snažili priniesť našim priamym prenosom, ktorý sa začal v sobotu 12.8.2017 už o 8:30. "V nahrávkach v priamom prenose sme sa navrátili k nedávnej návšteve arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý Skalku navštívil na hlavnej púti. A počas celej púte sme nahrávali rozhovory s pútnikmi a z prenosového voza vysielali tieto nahrávky pre poslucháčov, ktorí na Skalku putovať nemohli a boli s nami v spojení," hovorí náboženský redaktor Pavol Jurčaga, ktorý spolu s technickou podporou Marka Rimóciho a Pavla Horňáka obsluhoval prenosový voz.

Ivo Novák v rozhovore s otcom Pavlom Jurčagom (foto: Karol Dubovan)

Na úvod púte privítali veriacich riaditeľ Rádia LUMEN otec Juraj Spuchľák a správca Diecéznej svätyne o. Peter Beňo. Po ruženci nasledovala v programe sv. omša, v ktorej hlavný celebrant, Juraj Spuchľák, priblížil myšlienky o potrebe odpustenia: "Keď odpúšťame, sme podobní Bohu. Uvedomme si, že len vďaka Božiemu odpusteniu tu sme. Cirkev potrebuje ľudí, ktorí budú šíriť kultúru odpustenia, aby aj iní ľudia mohli povedať, že v Cirkvi našli prijatie."

Hlavným celebrantom svätej omše bol otec Juraj Spuchľák (foto: Ivo Novák)

V moderovanom pásme mohli poslucháči priamo na Skalke vidieť a počuť redaktorov Iva Nováka, Máriu Trubínyovú a o. Jána Sabola gréckokatolíckeho kňaza, ktorý vedie na facebooku duchovnú poradňu. Priamo na Skalke sa snažil radiť poslucháčom v špeciálnom vydaní tejto duchovnej poradne: "V našej rodine si prechádzame veľkým krížom choroby manželky, prežili sme si naozaj všeličo a som rád, že môžem zo svojich skúseností snáď aspoň trochu pomôcť ľuďom v ťažkostiach. Príbeh o našom utrpení nájdete v časopise LUMEN klub, ktorý posielame všetkým patrónom Rádia LUMEN" povedal na Skalke otec Ján.

Úspech zaznamenal aj časopis Lumen klub (foto: Andrea Kundrová)

Priestor na púti na Skalke dostal aj známy prírodovedec Miroslav Saniga, spolu so svojim miestnym kolegom Alfonzom Liškom a pozdravy zo spriateleného Rádia Proglas z Českej republiky odovzdali manželia Janoškovci pracujúci v tomto rádiu.

Na púti ste mohli stretnúť aj (zľava) Ivetu Vrbickú (ekonómku), Máriu Trubínyovú (redaktorku), Ľudmilu Lichvárovú (sekretárku), Iva Nováka (redaktora), Andreu Kundrovú (PR manažérku) a Jána Sabola (náboženského redaktora)

"Ste pre mňa liekom, tak vnímam vaše vysielanie," vyznal sa jeden z poslucháčov. K Rádiu LUMEN som sa dostal pred piatimi rokmi a odvtedy nemôžem nič iné počúvať, len vás," aj takto znelo jedno z vašich príjemných povzbudení. Ďakujeme aj za mnohé cenné postrehy k nášmu vysielaniu a v prvom rade za spoločenstvo pútnikov a poslucháčov, ktoré sme na Skalke po druhý raz vytvorili! A tešíme sa na najbližšie stretnutie tentoraz pod Tatrami na Lumentúre 27.8.