aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | PR oddelenie

Trnavská novéna 2017 v priamych prenosoch Rádia LUMEN

Už čoskoro vo vysielaní

Na Trnavskej novéne pred Bazilikou sv. Mikuláša nás stretnete vo štvrtok 16.11.

Trnavskú novénu a atmosféru tohto duchovného sviatku v slovenskom Ríme si budete môcť vychutnať aj v našom vysielaní v priamych prenosoch. Navyše, vo štvrtok 16.11. sa môžete s nami stretnúť pri stánku Rádia LUMEN:

Pondelok 13.11. o 18:00 - Aktuálna situácia rodiny – skutočnosť a výzvy. Celebruje J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita

Streda 15.11. o 18:00 - Príprava snúbencov a ich sprevádzanie v prvých rokoch manželského života. Celebruje J. E. Mons. František Rábek, biskup, vojenský ordinár.

Štvrtok 16.11. o 18:00 - Ako rásť v manželskej láske. Celebruje J. E. Mons. Milan Chautur, košický eparcha. + STÁNOK RÁDIA LUMEN OD 16:00 PRED BAZILIKOU!

Piatok 17.11. o 18:00 - Láska matky a otca v rodine. Celebruje J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, kazateľ prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD., Teologická fakulta KU.

Sobota 18.11. o 18:00 - Krízy, úzkosti a ťažkosti v manželskom a rodinnom živote. Celebruje J. E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup.

Nedeľa 19.11. o 9:25 - Manželský sľub: zmluva, ktorá zaväzuje. Celebruje J. Em. Mons. kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup.

Nedeľa 19.11. o 18:00 - Otázky súčasnej mladej generácie týkajúce sa vzťahu k Bohu a k Cirkvi. Celebruje J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Pondelok 20.11. o 18:00 - Ako odovzdávať vieru v rodine – evanjelizácia a katechizácia. Celebruje J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Utorok 21.11. o 18:00 - Ako má súčasná rodina ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvo o Kristovi. Celebruje J. E. Mons. Vojtech Cikrle, brniansky biskup.