aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | PR oddelenie

Sviatok všetkých svätých vo vysielaní Rádia LUMEN

Už čoskoro vo vysielaní

Aktuálne dni nás pozývajú uvažovať nad hodnotou večného života a myslieť tiež na našich drahých zosnulých. Rádio LUMEN pripravilo na 1. a 2. novembra špeciálne relácie, ktorými chce osloviť všetkých, ktorí chcú prežiť nasledujúce dni duchovne.

Špeciálne relácie 1.11.:

8:30 - Sviatočné svetielko: téma - Prehliadka svätých.

10:15 - Nebo mu bude večným domovom: téma - Reflexie nad úmrtím syna autorky Margity Kánikovej.

15:15 - Do dlaní som si ťa vryl: téma - O slovenských pamätníkoch nenarodeným deťom.

16:00 - Taliansko - kolíska mnohých svätých: téma - Reportážna mozaika z návštevy niektorých posvätných a pútnických miest v Taliansku. Priblíženie miest, kde je pochovaný svätý Anton Paduánsky, svätá Justína, svätá Filoména, svätý Mikuláš, páter Pio a návšteva jaskyne, kde sa zjavil svätý Michal Archanjel.

20:00 - A buďte svätý, lebo ja som svätý: téma - Rozprávanie o svätosti v každodennom živote so špirituálom kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne o. Ľubomírom Gregom.


Špeciálne relácie 2.11.:

11:10 - S ružencom na perách: Modlitba za zosnulých

12:00 - Anjel Pána a pobožnosť za zosnulých

20:00 - O ľudskej duši: téma - Rozprávanie o večnom živote v rôznych národoch.