aktuality

Zo zahraničia | | Elena Seeber

Spomienka na Pannu Máriu ako Matku Cirkvi

Zo zahraničia

Kardinál Robert Sarah

Pannu Máriu si celá cirkev bude ctiť ako Matku Cirkvi. Spomienka bude v rímskom kalendári zapísaná prvý pondelok po Turícach. Uvádza sa to v najnovšom pápežskom dekréte Rímskej kongregácie pre bohoslužbu, ktorý  uverejnili minulú sobotu.

Hoci liturgická slávnosť Panny Márie ako „Matky Cirkvi“ už existuje od roku 1975, jej jednotné slávenie zatiaľ zakotvené nebolo. Stalo sa tak až teraz. Vatikán poslal aj liturgické omšové texty v latinčine a liturgiu hodín. Vedúci kongregácie pre bohoslužbu kardinál Robert Sarah píše, že potrebné preklady do jednotlivých jazykov musia zabezpečiť a schváliť príslušné konferencie biskupov. Až potom sa budú môcť uverejniť.

V dekréte sa vysvetľuje aj pôvod tejto liturgickej spomienky. Už v prvotnej cirkvi predstavovala Panna Mária  Matku spoločenstva veriacich – teda Cirkvi. Mária bola pri tom, keď sa učeníci zišli v Jeruzaleme po zmŕtvychvstaní Krista a prijali Ducha Svätého. Bola s učeníkmi aj vtedy, keď cirkev začala rásť.

Ako sa ďalej v dekréte uvádza pápež Benedikt XIV. v 18. storočí a Lev XIII. začiatkom 20. storočia Máriu explicitne nazývali Matkou Cirkvi. Počas 2. vatikánskeho koncilu vyhlásil pápež Pavol VI. preblahoslavenú Pannu Máriu za „Matku Cirkvi, to znamená za Matku celého kresťanského ľudu“. V roku 1975 sa začala sláviť ročne jedna omša  na počesť Panny Márie -  Matky Cirkvi.

Pápež František chce dosiahnuť vďaka jednotnej požiadavke pre celú Cirkev  uctievať Ježišovu Matku, aby Cirkev chápala Máriu v spojení s materstvom Cirkvi. Rovnako mieni takýmto spôsobom podporiť nefalšovanú mariánsku zbožnosť.

 

Zdroj: KathNet