TopTip

Z domova: Spoločenský komentár: Výzvy v zdravotníctve

Spoločenský komentár: Výzvy v zdravotníctve

Ilustračná fotografia

Zdravotníctvo na Slovensku každý rok čelí viacerým výzvam. Tie mnohokrát súvisia s financiami a kvalitou poskytovania služieb. Poskytovatelia zdravotníctva by chceli realizovať služby čo najefektívnejšie, aby sa buď nezadlžovali alebo čo najviac pri tom zarobili. Prijímatelia chcú zasa dostať maximálnu možnú kvalitu a zdravotné poisťovne, ako medzičlánok toku financií do zdravotníctva, by mali požiadavky oboch strán rozumne vyvažovať.

Situácia v zdravotníctve na Slovensku svojimi často zápornými bilanciami už takmer zľudovela, ale je sčasti dobrým znakom toho, že sa pri poskytovaní zdravia hľadí v prvom rade na zdravie pacienta a obmedzené finančné zdroje nepredstavujú bariéru, ktorá by mohla zásadne ovplyvniť priebeh liečenia tak, ako je to v krajinách, kde funguje zdravotníctvo viac na princípoch trhu a dobrovoľnosti.

Hľadanie špár a miest, kde unikajú zo zdravotníctva financie, je beh na dlhé trate a nad sily jednej osoby, aj keby ju mal sprevádzať celý rad odborníkov. Najefektívnejšia v tomto prípade by bola možnosť dať priestor na anonymné podnety všetkým ľuďom pracujúcim v zdravotníctve. Veď tí vedia často lepšie z prostredia a z minulosti, že čo kedysi fungovalo lepšie, prinášalo zisky, ale v priebehu odštátnenia sa ocitlo v súkromných rukách. Pri pohľade na situáciu vo svete a medzinárodných epidemiologických hrozieb, sa, myslím, nachádzame momentálne v čase biblických 7 úrodných rokov. Tak, ako to bolo v príbehu o Jozefovi z Egypta, svetu aj teraz hrozí, že nás aj napriek svetovým ozbrojeným nepokojom môže čakať ešte niečo horšie, čo si bude vyžadovať pre zdravotníctvo ešte viac finančných zdrojov ako doteraz.

Na mysli mám multirezistentné kmene baktérií, ktoré sú odolné voči známym typom antibiotík. U nás sa  farmakológovia stretávajú skôr s nadobudnutím rezistencie mikroorganizmov na určité druhy antibiotík, zväčša v nemocničnom prostredí. V iných častiach sveta sa ale objavili aj také druhy baktérií, ktoré sú odolné voči takmer všetkým dnes dostupným antibiotikám.

Nemeckých verejnoprávnych novinárov stopy po hľadaní ich zdroja zaviedli až do vzdialenej Indie. Tá spolu s Čínou produkuje 90 percent všetkých antibiotík na celom svete.

Najviac týchto multirezistentných kmeňov novinári objavili práve v okolí veľkých fabrík na lieky, ktoré vyrábajú antibiotiká. Tie smerujú vo veľkých množstvách aj do Európy vrátane Slovenska. V rieke Musi pri metropole Hajdarábad objavili veľkú mieru znečistenia nielen odpadom, splaškami a fekáliami, ale aj veľké množstvo rôznych druhov antibiotík, ktoré zrejme vypúšťajú do rieky tamojšie farmaceutické firmy. Majú veľký odbyt, lebo dokážu produkovať veľmi lacno a práve spracovanie odpadov z výroby liekov je veľmi nákladné.

Ich podozrenie potvrdil aj rozbor Inštitútu IBMP z Norimbergu. V odobratých vzorkách z rieky boli zvyšky 25 rozdielnych druhov liekov. V tejto rieke našli aj veľký počet multirezistentných kmeňov baktérií. Európske úrady síce kontrolujú dodržiavanie štandardov pri výrobe liekov, ktoré smerujú do Európy, ale nemôžu kontrolovať spôsob odstraňovania odpadov z výroby.

Nemeckí novinári navštívili aj štátnu nemocnicu Hajdarábadu a našli tam desiatky pacientov s multirezistetnými baktériami. Ako uviedol tamojší lekár, pre zdravého človeka nie sú kmene nebezpečné, avšak pri zlomenine alebo tržnej rane už môžu ohroziť život. Podľa slov lekára je to veľmi frustrujúce, keď vidí tieto prípady, keď sa o nich stará a vie, že pre nich nedokáže toho veľa urobiť.

Podobné články

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 21.05.2018

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na máj: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.
  • Úmysel KBS na máj: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.
  • Modlí sa o. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.
  • Za Katarínu, za dobrého životného partnera, za zdravie a Božie požehnanie. Helena
  • ZA BOŽIU POMOC PRI ŠTÁTNICIACH
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.