aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Redaktorka Mária Čigášová zabodovala na novinárskej súťaži

Novinka

V autorskej súťaži novinárov východoslovenského regiónu zabodovala aj naša kolegyňa redaktorka Mária Čigášová. V kategórii beletristické žánre v elektronických médiách získala 2.miesto. Súťaž zorganizovali Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond.

Na odovzdávaní ocenení členovia odbornej poroty, ktorej predsedal profesor Karol Horák, konštatovali, že tvorba niektorých autorov znesie aj nadregionálnu komparáciu. Ako uviedla predsedníčka košickej regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov Beáta Penxová-Mačingová, súťaž ponúka žurnalistom platformu na vzájomné porovnanie úrovne kvality novinárskej práce. "Za presvedčivé prezentovanie spoločensky závažných tém v rozhlasovom vysielaní. To znamená krízové centrá a detské domovy. Ďalej porotu zaujala reportáž o jazykovej aktivite zahraničných lektorov zo Slovenska na Ukrajine a tiež reflexia nášho sveta afgánskym lekárom," uvádza členka poroty Viera Horniaková. Porota ocenila výber respondentov a zaujímavé spracovanie ich výpovedí na aktuálne témy.

Redaktorka Rádia Lumen Mária Čigášová

Hlas našej kolegyne Márie Čigášovej môžete na vlnách rádia Lumen počuť už 12 rokov. V spravodajstve, v publicistike aj v naživo moderovaných reláciách. "Zmysluplnosť svojej práce vidím v tom, že našich poslucháčov môžem informovať, povzbudiť, či nasmerovať v riešení ich problémov," uvádza stálica na vlnách Rádia LUMEN.

Do 22.ročníka súťaže novinárov východoslovenského regiónu sa zapojilo viac než 50 autorov s takmer stovkou príspevkov. Desiati fotografi sa o priazeň poroty uchádzali tromi desiatkami fotografií.