aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Predvianočná duchovná obnova na Rádiu Lumen - texty rozjímania

Novinka

otec Ľubomír Grega z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne povedie duchovnú obnovu

Vianoce sú už takmer predo dvermi. Aj tento rok vám Rádio Lumen ponúka 2 dni, ktoré pripravia vaše srdce na príchod Ježiša Krista.

Otec Ľubomír Grega je špirituálom v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. V úvahách sa bude venovať téme: Hľadanie prístrešia pre Boha v živote človeka.


Prinášame vám podrobný program celej duchovnej obnovy:

Piatok 16.12.2016

18:00 - sv. omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

19:00 - Bolestný ruženec

19:30 - Vešpery

20:00 - Dary mimoriadneho svätého roka milosrdenstva

20:30 - Eucharistická adoriácia z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela

21:30 - úvahy na témy obnovy + kontakt s poslucháčmi


Sobota 17.12.2016

18:00 - sv. omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

19:00 - Ruženec pre Slovensko

20:00 - Vešpery

20:15 - Dary mimoriadneho svätého roka milosrdenstva

20:30 - Eucharistická adoriácia z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela

21:30 - úvahy na témy obnovy + kontakt s poslucháčmi a záverečné požehnanie o 24:00

 

Nech sa páči, tu sú texty z duchovnej obnovy na stiahnutie: