aktuality

Z domova | | Vladimír Šosták

Pôstne zamyslenie: Nová zmluva

Z domova

Ilustračná fotografia

Možno si uvedomujeme, že celý vzťah medzi Bohom a jeho ľudom je prirovnaný k manželskému vzťahu a manželskej zmluve. A v tejto súvislosti mi napadol obraz, ktorý tomu najviac zodpovedá. Ak totiž v manželskom príbehu dejín spásy Boh predstavuje muža, ktorý ponúka svojmu ľudu, aby sa stala jeho nevestou, tak dúha, ktorá je znamením zmluvy s Noemom, je podobným znamením ako kytica kvetov, ktorú kúpi mládenec dievčaťu pri zásnubách. Ešte aj tá pestrosť to naznačuje. V obriezke, ktorá je znamením zmluvy s Abrahámom, by sme mohli vidieť obraz prsteňa, ktorý Boh nastokne svojej snúbenici. Ten prsteň znamená – ja už žijem, starám sa, chránim, živím, a milujem iba „pre teba“.

Vieme si predstaviť zväzok aj bez tej kytice? Myslím, že vieme, hoci tie kvety akosi k tomu patria. Vieme si predstaviť zväzok aj bez prsteňov? Ony k tomu patria ešte podstatnejšie ako symbol manželskej spätosti, hoci aj to by sme si so zažmúrenými očami vedeli predstaviť. Na druhej strane, čo z toho, keby niekto aj daroval kvety a prsteň, ale by sa nestaral, nemiloval, neživil, nechránil svoju manželku? Čo by znamenali tie kvety a prsteň?!

Znamením zmluvy s Dávidom je dom, ktorý je symbolom manželstva a rodiny. Bez domu, či bytu, manželstvo a rodina nemôže existovať. Nie je preto náhoda, že jedným slovom to všetko nazývame domov. Domov, s ktorým sú neraz spojené tie najkrajšie chvíle nášho života. Domov, ktorý je viditeľným znamením nášho skutočného domova – prebývania s Bohom.

A napokon znamením Novej Zmluvy je nový život. Čo je najvyšším vrcholom, či znamením manželskej lásky? Dieťa - nový život, v ktorom istým spôsobom dvaja sa stávajú jedným a v tom jednom žijú ďalej. Preto k nám Kristus prišiel, ako dieťa. Ale toto všetko nezačalo takto len v ľudských dejinách, ale takto to začína aj v dejinách života každého z nás. Dieťa – Kristus, ktorého sme počali pri krste, v nás chce rásť.

Preto spolu s apoštolom Pavlom úprimne vyznajme: Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha.

Foto: blumen-werkstatt.co.at