aktuality

Z domova | | Vladimír Šosták

Pôstne zamyslenie: Made in...

Z domova

Rajská záhrada

Kde bol stvorený Adam? Chcem vás uistiť, že to bolo mimo raja. Je napísané, že Adam bol do raja vzatý alebo prenesený. Otázka je: čo urobil adam, že ho Boh preniesol do raja? Ak by sme mali nutkanie odpovedať: „nič“, nezodpovedalo by to celkom biblickému posolstvu. Od prvých stránok Biblie sa totiž poukazuje na jednu veľmi dôležitú skutočnosť, ktorá sa premieta v celých dejinách spásy, a to: na Božie vedenie. (Aj - vynechať) Adam sa nechal viesť Bohom.

Po páde do hriechu je Adam vyhnaný z raja a prenesený naspäť na miesto, odkiaľ bol predtým vzatý. To sa udialo kvôli tomu, lebo Eden je miestom večného života. V prípade ak by zostal v raji a jedol zo stromu života, jeho padnutý stav by sa zvečnil a nemal by možnosť návratu, či obnovy. Okrem iného nás to učí aj to, že Adam nebol stvorený „z rajského materiálu“, nemal na sebe značku: made in Paradise. Bol stvorený zo zeme mimo Edenu. Čo to znamená?

Okrem iného aj to, že samotné zasadenie Adama do raja neznamenalo automaticky aj atribút večnosti, večného života. Síce vieme, že prví ľudia nemali zomrieť, keby nezhrešili a je to tak správne. Lenže tá nesmrteľnosť nebola ukrytá v samotnej prirodzenosti človeka, lebo iba Boh je nesmrteľný: On jediný má nesmrteľnosť píše apoštol Pavol Timotejovi. Táto veta Písma nezávisí od toho, či človek zhrešil alebo nie. Tá nesmrteľnosť bola ponúknutá človeku ako dar, ako milosť. A Boh od začiatku aj oznamuje cesta k tomu: nechať sa Bohom viesť, čo v rajskom vydaní znamenalo jesť zo stromu života.

V knihe Prísloví čítame: Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! Tú múdrosť je stromom života pre tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení. Rezonuje to aj na konci Biblie, kde v knihe Zjavení svätého apoštola Jána čítame: Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.

Namáhajme sa s veľkou vervou, aby sme sa dnes vo všetkom nechali viesť Božou múdrosťou, lebo iba to vedie k tomu, aby sme sa raz stretli aj v tieni pod rajským stromom života.