aktuality

Z domova | | Vladimír šosták

Pôstne zamyslenie: Bláznovstvo evanjelia

Z domova

Ikona sv. apoštola Pavla

Keď apoštol Pavol predstavuje posolstvo, ktoré ohlasuje, predstavuje ho ako radostnú zvesť – evanjelium, ktoré je pohoršením pre Židov a bláznovstvom pre pohanov. Takéto predstavenie nebolo a nie je iba expresívnou rečníckou figúrou, ale hlbokou pravdou o tom, čím je v skutočnosti evanjelium Ježiša Krista. Veď: Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.

Ak je totiž evanjelium radostnou zvesťou, tak ju ako takú môžeme vnímať iba vtedy, ak vnímame náš stav, či naše rozpoloženie v tomto živote ako ťažké, neradostné alebo zlé. Je to stav našej odlúčenosti od Boha, v ktorom sa všetci rodíme. To je to ocitnutie sa mimo prebývania s Bohom, kde sa však môžeme vrátiť skrze Božiu milosť a naše pokánie.

Vzniká tu teda zaujímavá otázka: Uvedomuje si tu vôbec niekto žijúci v tejto našej spoločnosti a v tejto našej kultúre, v ktorej obrovským šoubiznisom je zábava, naše zlé rozpoloženie? Pripomína nám táto kultúra masmédií naše zlé rozpoloženie? Pripomínajú to rodičia svojim deťom? Pripomínajú nám to veľmi jasne tí, ktorí sú poslaní ako ohlasovatelia evanjelia?

Možno sa mýlim, ale podľa môjho presvedčenia Boh to všetko predvídal a preto, aj keď neraz pritom my, všetci spomínaní, zlyhávame, to posolstvo zaznieva veľmi jasne z reality našich životov: počnúc tými ekologickými katastrofami, cez zdravotné a končiac morálnymi, katastrofami vzťahov medzi ľuďmi, a podobne.

Dnes je skoro nepočuteľné zvolanie apoštola Pavla: Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Namiesto toho dnes počujeme: ja som už raz taký; ja som sa taký narodil; ja už iný nebudem... Čo je však potom pre týchto ľudí evanjelium? Čo je pre týchto ľudí posolstvo, že je možné vrátiť sa do stavu prebývania s Bohom. Odpoveď je: bláznovstvo.

Rád a ochotne sa dnes postavím do toho radu, v ktorom stoja blázni pre evanjelium, v čakárni tohto života.