aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Poslanie mali v úcte - nové rozhlasové dramatizácie života cirkevných osobností

Novinka

Rok 2018 bude na Rádiu LUMEN z hľadiska rozhlasových hier výnimočný! Chystáme pre vás niekoľko premiér dramatizácií životných ciest významných cirkevných osobností. Začíname už 4.2.2018.

Poslanie mali v úcte

Cyklus rozhlasových dramatizácií o živote významných osobností cirkevného života má veľavravný názov „Poslanie mali v úcte“. Zámerom tvorcov je priniesť zaujímavé informácie o osobnostiach slovenského cirkevného života, popularizovať ich účinkovanie medzi súčasnou verejnosťou. Osobnosti vybraté na spracovanie do tohto cyklu rozhlasových dramatizácií pochádzajú z celého územia Slovenska. Niektoré z nich sú súčasníkom menej známe , no o to viac by si zaslúžili našu pozornosť. Svojím životom, nasledovaním Pána a využívaním Božích darov môžu aj v súčasnosti predstavovať naše vzory, ktoré sa oplatí nasledovať.

Cirkevné osobnosti z celého Slovenska

V roku 2018 máme v pláne uviesť dramatizácie životných ciest týchto cirkevných osobností:

Mons. ThDr. Michal Buzalka - slovenský mučeník a pomocný biskup Trnavskej apoštolskej administratúry.

Štefan Náhalka - kňaz, slovenský novotomistický filozof a teológ, exilový spisovateľ a dejateľ.

Sr. Bernadeta Pánčiová- zakladateľka Združenia Rodina Nepoškvrnenej

Štefan Krčméry - básnik, publicista, literárny kritik a prekladateľ.

Prof. Mons. František Tondra - spišský diecézny biskup, predseda KBS.

Mons. Rudolf Baláž - banskobystrický diecézny biskup, aktívny člen podzemnej cirkvi.

Ladislav Hanus - kňaz a profesor.

Mons. Ján Chryzostom Korec - kardinál, autor mnohých kníh, „pilier“ tajnej cirkvi na Slovensku.

Vladimír Jukl - kňaz, „generál tajnej cirkvi“.

Valentín Kalinay - kňaz, pedagóg a prekladateľ.

Zodpovedný manažér projektu je Jaroslav Fabian. Režisérka: Hana Makovická. Účinkujú herci z Košického divadla.

Prvá dramatizácia už v nedeľu 4.2.2018

Páter Ignác Kriššák, jezuita,  sa narodil 31. januára 1934 v Ždiari  a dnes by mal 84 rokov. Už ako 10 ročný prijal sviatosť birmovania od biskupa Jána Vojtaššáka. Celý život ho sprevádzalo prenasledovanie komunistickej moci. Mal veľký vplyv na mladých a oni mu bezvýhradne verili. Zomrel za tragických okolností v snahe zachrániť iný ľudský život. Viac informácií o nedeľnej dramatizácii nájdete TU.