aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Pomôžte na Vianoce spolu s nami deťom z detských domovov

Novinka

Vianoce sú časom keď svoje srdcia otvárame našim blížnym. Rádio LUMEN vás tento rok pozýva obdarovať deti z detských domovov! Navštívte stánok, ktorý pomáha a kúpou detských výrobkov podporíte Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov. Malým štedrým príspevkom im spravíte krajšie Vianoce.

Príďte aj vy v utorok 19.12. do najväčšieho nákupného centra v Banskej Bystrici. Stretnete nás od 15:00 do 18:00. Moderátori Rádia LUMEN sa zapoja do tejto dobročinnej aktivity a chcú pomáhať spolu s vami.

S pomocou núdznym sme to mysleli vážne aj počas celého roka 2017. Ešte pred jeho začiatkom v decembri 2016 ste nás mohli stretnúť na banskobystrickom námestí. Počas vianočných trhov sme ponúkali vianočný punč za dobrovoľný príspevok pre mnohodetné Lumenrodiny. Tie si aj vďaka vám spravili krajšie Vianoce.

Vo februári počas svetového dňa chorých sme mysleli na vekom staršie rehoľné sestry, ktoré sme osobne navštívili. Počas celého roka sme podporovali mnohodetné Lumenrodiny formačnými aktivitami vo vysielaní a tiež sme pre nich 2x organizačne a aj finančne zabezpečili formačno-relaxačný víkend. A nakoniec v novembri sme na 1. svetový deň chudobných vyzbierali šatstvo a trvanlivé potraviny pre matky s deťmi v núdzi a bezdomovcov v Banskej Bystrici.

Redaktor Ivo Novák počas odovzdávania darov od poslucháčov pre núdznych v Banskej Bystrici

Poslucháči Rádia LUMEN majú štedré a otvorené srdcia otvorené pomoci iným. Pridajte sa k našej aktuálnej dobročinnej aktivite už tento utorok 19.12. v Banskej Bystrici!