aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Miroslav Saniga pozýva do pustovne sv. Františka

Novinka

Pri príležitosti sviatku sv. Františka, patróna Katedry biológie a ekológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, pozýva Miroslav Saniga do Liptovských Revúc:

4. októbra 2017 (Pustovňa sv. Františka v Liptovských Revúcach)

13:15 - Svätá omša a posvätenie Pustovne sv. Františka

- prednáška Miroslava Sanigu (V Božom stvorení okolo nás sa zrkadlí Stvoriteľ)

14:30 - agapé


O udalosti vás budeme informovať cez fotografie na našom webe a reportážou vo vysielaní