aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | Anna Božková

Katedrálny chrám sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch

Už čoskoro vo vysielaní

Katedrála v Krasňanoch

Katedrálny chrám sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch je chrámom vojenského Ordinariátu. Navštevujú ho i veriaci z Krasňan, spolu tvoria jednu farskú rodinu.

Čím je špecifická táto jediná vojenská diecéza na Slovensku? V chráme sú tiež unikátne mozaiky pátra Rupnika i relikvie sv. Šebastiána - patróna vojakov, pápeža sv. Jána Pavla II. i blahoslavenej sestry Zdenky.

Viac sa dozviete v relácii Lupa v stredu 1.3. o 16.30 a v repríze v sobotu 4.3. o 8.30 i v stredu 8.3. o 20.00.