aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | Anna Božková

Karmel: Bože, nech sa Ti klania celá zem

Už čoskoro vo vysielaní

Na ďakovnej omši k 90. jubileu

V jeho rodnom dome v Závode na Záhorí je Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva. Viac ako polovicu svojho života prežil v Taliansku, bol jedným zo zakladateľov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, neskôr i jeho riaditeľom. Po návrate na Slovensko bol pomocným biskupom bratislavsko-trnavskej, neskôr trnavskej arcidiecézy. Bol tiež riaditeľom SSV. Nedávno oslávil 92 rokov. Emeritný biskup Mons. Štefan Vrablec.

Kde žije a pôsobí, čo preňho znamenala práca v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ako si spomína  na svojich rodičov a mnohé ďalšie odpovede na aktuálne udalosti sa dozviete v relácii Karmel v nedeľu, 23.apríla o 20:30.