aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Jezuita Ignác Kriššák: Na vysviacku čakal 13 rokov.

Novinka

Jezuita Ignác Kriššák

Už v nedeľu 4.2. uvedieme prvú časť z projektu Poslanie mali v úcte. Sériu rozhlasových dramatizácií začneme dielom o Ignácovi Kriššákovi.

Páter Ignác Kriššák, jezuita, sa narodil 31. januára 1934 v Ždiari  a dnes by mal 84 rokov.

Zaujímavou udalosťou bolo  prijatie sviatosti birmovania 13. júna 1944 z rúk vtedajšieho biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý keď videl zbožnosť birmovanca  mu údajne povedal: "Chlapče, počítam s Tebou v seminári.“

Neobyčajnú udalosť, ktorá vtedy poháňala 10-ročného chlapca, potvrdil samotný Ignác pri svojej primičnej slávnosti slovami: "Môžem ďakovať nebohému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, že som dosiahol svoj vytúžený cieľ."

Ako 21-ročný maturoval  v roku 1955 a podal si žiadosť do Bratislavského seminára, kde ho pre obmedzený počet poslucháčov neprijali. Napriek tomu svoju túžbu po kňazstve nestratil a v pokore ju dalších trinásť rokov v sebe ukrýval.

Počas politického uvoľnenia v roku 1968 vstúpil v Košiciach do rehole jezuitov a 1.10. sa mu splnil sen, keď sa dostal do seminára v Bratislave a začalo sa štúdium teológie.

19.juna 1971 v Dóme sv. Martina prijal kňazskú vysviacku a začalo sa jeho kaplánske pôsobenie v Košicicach, vo Vranove n. Topľou a Humennom, kde sa jeden z jeho výletov s miništrantami pre mladého kňaza skončil tragicky.

Spoznajte jeho príbeh v jedinečnom dramatickom spracovaní už túto nedeľu 4.2.2018 o 13:00 v premiére na Rádiu LUMEN.