aktuality

Zo zahraničia | | PR oddelenie

Ján Heriban a Ivo Novák v Bruseli

Zo zahraničia

Redaktor Ivo Novák vysiela reláciu Občan 10.4. v priamom prenose zo štúdia v Európskom parlamente

Sídlo viacerých európskych inštitúcií navštívili aj naši redaktori. Svoju prítomnosť v Bruseli využili dokonca na odvysielanie relácie Občan priamo zo štúdia v Európskom parlamente.

V utorok 10.4. sa konalo stretnutie medzi europoslancami a novinármi o téme medzináboženský dialóg v Európskej únii. Poslanci (vrátane slovenských) z Európskej ľudovej strany hovorili o aktuálnych snahách vyvíjať dialóg medzi kresťanstvom a judaizmom a tiež medzi týmito náboženstvami a islamom. Ide o "horúcu" tému najmä v západných krajinách, keďže tam je komunita moslimských prisťahovalcov oveľa početnejšia. Naopak krajiny ako Slovensko často necítia problémy, s ktorými musia bojovať krajiny ako Taliansko, či Francúzsko, kde k určitým nepríjemným stretom medzi náboženskými skupinami dochádza. Do diskusie s europoslancami cennou pripomienkou vstúpil aj náš externý spolupracovník Jaroslav Daniška z Konzervatívneho dennníka Postoj. Upozornil, že ľudia v rámci rôznych krajín EÚ majú medzi sebou značné rozdiely vyplývajúce aj z historického vývoja. Z toho vyplývajú rozličné pohľady na konzervatívne témy naprieč jednotlivými krajinami EÚ. Europoslanci však podľa neho nie dostatočne reflektujú tento fakt.

Redaktori Ivo Novák (vľavo) a Ján Heriban v Európskom parlamente

Redaktor Ivo Novák počas pracovného pobytu v Bruseli odvysielal reláciu Občan o najnovších poznatkoch z Konferencie o liečbe Downovho syndrómu, ktorú organizoval v Bruseli europoslanec Miroslav Mikolášik. Zároveň pripravil do záznamu reláciu Zaostrené s europoslankyňou Annou Záborskou o medzináboženskom dialógu v EÚ a v rámci rozhovoru si poslucháči vypočujú niečo aj o aktuálnom dianí v téme Istanbulský dohovor. Relácia bude odvysielaná v premiére v pondelok 16.4. o 11:10. Nájdete ju aj v našom archíve.

Redaktor Ján Heriban reportážne mapoval celé dianie na európskej pôde v Bruseli. Skúsenosť stretnutia s viacerými europoslancami a Slovákmi pracujúcimi v európskych štruktúrach bola pre obidvoch redaktorov zaujímavá, keďže si rozšírili obzory o fungovaní EÚ a aktuálnych témach, ktoré sa týkajú života kresťanov.