aktuality

Zo zahraničia | | Elena Seeber

Francúzska dezilúzia mladých

Zo zahraničia

Ilustračná fotografia

Dnes je vo Francúzsku 25 % mladých ľudí s vysokoškolským diplomom, ktorí ani rok po ukončení štúdia nenašli prácu. V 70. rokoch minulého storočia ich bolo len 5 %.

Podľa francúzskeho sociológa Louisa Chauvela je dnešná generácia Francúzov mladších ako 25 rokov olúpená o ilúzie a frustrovaná. Je dobre vzdelaná, ale nevie si nájsť prácu. A ak aj nejakú nájde, tak je len na dobu určitú a zle zaplatená.

Francúzsko je dnes krajinou, v ktorej musí mladý človek mať univerzitný diplom, aby dostal slabo platené zamestnanie. Sú to mladí potomkovia rodičov, ktorí sa rozhodli mať deti a táto generácia je výrazne početná. No podľa sociológa CHAUVELA sú tieto deti stratenou generáciou. Nesú záťaž elementárneho strachu, ktorý ťaží ich dušu, pretože sú na zostupe na spoločenskom rebríčku a takpovediac deklasovaní.

Mladí zarábajú v porovnaní so svojimi rodičmi menej a cítia sa byť nedocenení aj z iného dôvodu. Nielen, že si nemôžu dovoliť kúpiť napríklad rýchly počítač, ale existenciálne hodnoty občianskeho života sú pre nich radikálne iné. Zatiaľ čo ich rodičia si mohli dovoliť v ich veku kúpiť byt, oni o tom môžu len snívať.

Nemecký denník die Zeit uzatvára varovaním, že najhoršie je, ak mladá generácia nie je zastúpená v politickom či spoločenskom živote. Konkrétne mladí nie sú zastúpení napríklad v odboroch, čo v praxi znamená, že nikto neobhajuje ich záujmy a nerieši ich problémy. Na dôvažok tu existuje rozkol medzi mladými a politickým establišmentom.

Louis CHAUVEL zhŕňa svoje postrehy na margo sociálnej situácie v krajine galského kohúta týmito slovami: „V médiách, v literatúre vo verejnej diskusii hovoria starí so starými o problémoch starých.“

Zdroj: Die Zeit