aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | PR oddelenie

Duchovné cvičenia pred Veľkou nocou tento rok s novinkami

Už čoskoro vo vysielaní

Peter Brodek - exercitátor 11. rozhlasových duchovných cvičení pred Veľkou nocou 2018

Mons. Peter Brodek je generálny vikár Nitrianskej diecézy. V minulosti pôsobil ako špirituál Kňazského seminára v Nitre. Šesť rokov vykonával službu exorcistu v diecéze. Svojimi myšlienkami bude poslucháčov Rádia LUMEN upriamovať na tajomstvo slávenia Veľkej noci. Jeho zamyslenia môžete počúvať už teraz každú nedeľu ráno krátko po 8:00. Tie sú prípravou na samotné duchovné cvičenia, na ktoré sa teší aj Mons. Peter Brodek: "Každé duchovné cvičenia, pred ktorými stojím sú pre mňa časom zvnútornenia, aby som mohol čo najlepšie poslúžiť ľuďom, ktorým ich môžem dávať. Celoročne sme vystavení rôznym vplyvom. Čas duchovných cvičení nám pomáha nestratiť konečný cieľ nášho putovania na tomto svete."

Pozývame aj vás duchovne sa pripraviť na bohaté liturgické slávenie Veľkej noci. Tento rok prinesú duchovné cvičenia aj niekoľko zmien oproti tradičnému programu v uplynulom roku. Snažíme sa totu úpravou vychádzať v ústrety aj poslucháčom, ktorí nemôžu počúvať naše večerné a nočné úvahy:

 

Program 11. duchovných cvičení v Rádiu LUMEN s generálnym vikárom Nitrianskej diecézy  Mons. Petrom Brodekom


Štvrtok 22.marca 2018

18:00 –19:00 Sv. omša, otvorenie duchovných cvičení, Katedrála BB

19:00 –19:30 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom

19:30 –19:45 Modlitba vešpier

21:30 –22:30 Pobožnosť krížovej cesty s exercitátorom

22:30 –23:00 Pozvánka na púť do Krakova

Piatok 23. marca 2018

16:30 – 17:30 Pobožnosť krížovej cesty s exercitátorom – relácia Betánia

18:00 – 19:00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v BB

19:00 -  19:30 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom

19:30 – 19:45 Modlitba vešpier

20:00 – 20:30 Vysielanie Rádia Lumen

20:30 – 23:00 Od srdca k srdcu – Rozhlasové duchovné cvičenia

20:30 – 21:30 Eucharistická adorácia

21:30 – 22:30 Úvahy na tému duchovných cvičení

22:30 -  23:00 Kontakt s poslucháčmi cez email, sms rozhovor s exercitátorom

Sobota 24.marca 2018

15:00 – 17:30 Od srdca k srdcu – Rozhlasové duchovné cvičenia

15:00 – 15:45 Eucharistická adorácia

16:00 – 17:00 Úvahy na tému duchovných cvičení

17:00 – 17:30 Kontakt s poslucháčmi cez email, sms rozhovor s exercitátorom

18:00 – 19:15 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v BB

19:15 – 19:45 Modlitba posvätného Ruženca s úmyslom

19:45 – 20:00 Rádio Vatikán

20:00 – 20:15 Modlitba vešpier

20:15 – 21:45 Relácia Od ucha k duchu – návrat k rozhlasovým    duchovným cvičeniam s exercitátorom