aktuality

Zo zahraničia | | Ivo Novák

Dobrá správa zo Sudánu. Väznení kresťania sú prepustení!

Zo zahraničia

Hassan Abdelrahim Kodi a Abdelmunim Abdelmoula Issa, ktorí boli zatknutí a odsúdení v skupine s českým kresťanským humanitárným pracovníkom Petrom Jašekom, sú na slobode na základe prezidentskej milosti. Ján Figeľ v súvislosti s uväznením a odsúdením tejto skupiny navštívil v marci t.r. Sudán a o.i. rokoval o prepustení spomínaných Sudáncov na viacerých úrovniach.

"Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí k tomuto pozitívnemu vývoju prispeli u nás, vo svete a najviac v Sudáne. Zvlášť chcem vyzdvihnúť konštruktívne postoje ministra zahraničných vecí Ibrahima Gandoura, ktorý bol veľmi nápomocný. Aj keď je pred Sudánčanmi po desaťročiach konfliktov ešte veľa krokov na ceste k mieru a skutočnému rozvoju, tieto kroky sú veľmi dôležité."

Ján Figeľ sa o udelenej milosti dnes telefonicky zhováral s viacerými predstaviteľmi Sudánu. Ako dodal, plánuje v spolupráci s jednou z najväčších krajín Afriky pokračovať hlavne podporou procesu národného a náboženského zmierenia a ústavných reforiem.