aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Blahoslavený Titus Zeman v našej rozhlasovej kaplnke!

Novinka

Don Rastislav Hamráček umiestňuje relikviu bl. Titusa Zemana na oltár našej rozhlasovej kaplnky

Rozhlasová kaplnka svätého Michala archanjela v Banskej Bystrici dostala v piatok 9.2. od rehole saleziánov vzácny dar. K relikviám svätého Jána Pavla II. a sestry Zdenky Schelingovej, pribudla relikvia blahoslaveného saleziána. Svätú omšu v rozhlasovej kaplnke celebroval hovorca saleziánov, don Rastislav Hamráček. Ten rozhlasovému spoločenstvu odovzdal relikviu blahoslaveného dona Titusa Zemana: „S radosťou venujeme relikviu prvého stupňa exosibus z kosti, aby bola vystavená k verejnej úcte a aby sa zamestnanci i návštevníci Rádia Lumen a osobitne mladí mohli modlitbou k blahoslavenému Titusovi Zemanovi posväcovať vo svojom každodennom kresťanskom živote a vyprosovať si milosti na jeho príhovor. Titus a Zdenka, ktorú tu už máte sú si veľmi blízki. Ich životné príbehy sa priam prepájajú, no a svätý Ján Pavol II. je veľký svätý, náš pápež. Privítajte medzi sebou blahoslaveného Titusa a nech jeho orodovanie pomáha vám, vašim rodinám, vašej práci, ľuďom, ktorí sem budú prichádzať, poslucháčom, návštevníkom a potom najmä mladým.“
Relikviu venovali saleziáni ako dar aj s vďačnosťou. Za štedrú spoluprácu Rádia Lumen pri medializácii slávnosti blahorečenia dona Titusa Zemana v roku 2017. Vďaku saleziánom za Rádio LUMEN vyjadril pri sv. omši generálny riaditeľ Rádia LUMEN, otec Juraj Spuchľák: „Pre nás je to aj začiatok prípravy na 25. výročie prvého vysielania Rádia LUMEN a zhodou okolností radostne práve aj s relikviami a svedectvom blahoslaveného Titusa Zemana, aby sme spoločne sa usilovali o ohlasovanie evanjelia tak, aby sme druhým pomáhali objaviť ich poslanie.“
Blahoslavený Titus Zeman, oroduj za nás!