aktuality

Novinka | | PR oddelenie

1. svetový deň chudobných (19.11.): Pomáhajte spolu s nami!

Novinka

Stretnutie pápeža Františka s chudobnými

„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18). Tieto slová apoštola Jána vyjadrujú imperatív, ktorému sa nijaký kresťan nemôže vyhnúť. Vážnosť, s akou milovaný učeník odovzdáva až po dnešok Ježišov príklad, ešte viac vystupuje v zdôraznenom protiklade medzi prázdnymi slovami, ktoré máme často na perách, a konkrétnymi skutkami, podľa ktorých sa máme hodnotiť. Láska nepripúšťa nijaké alibi: kto chce milovať tak, ako miloval Ježiš, musí nasledovať jeho príklad. To platí predovšetkým vtedy, keď ide o chudobných." (slová pápeža Františka pre Vatikánsky rozhlas)

Týmito slovami vyzýva pápež František nás všetkých, aby sme sa aktívne zapojili do 1. svetového dňa chudobných. Ten pripadá na nedeľu 19.11. Pripojte sa k našej iniciatíve v Rádiu LUMEN a pomôžte núdznym v Banskej Bystrici. V pondelok 20.11. môžete v čase od 8:00 do 12:00 osobne priniesť na adresu Rádia LUMEN na Kapitulskej 2 v Banskej Bystrici trvanlivé potraviny, šatstvo, či finančné dary pre Diecéznu charitu v Banskej Bystrici. Vaše príspevky odnesieme v pondelok popoludní do niektorého zo zariadení charity a o výsledku vás budeme informovať v našom vysielaní v utorok 21.11.

Navyše v utorok 21.11. sme pre vás pripravili špeciálne vydanie relácie Občan, v ktorom sa budeme venovať chudobe na Slovensku.

Priložte spolu s nami ruku k dielu a podporte chudobných v Banskej Bystrici - v meste, odkiaľ pre vás vysielame. Na vaše príspevky čakáme v pondelok 20.11. v čase 8:00-12:00 na Kapitulskej č. 2 v Banskej Bystrici.